وزارت معارف : صنف‌های اول تا سوم مکاتب به مساجد منتقل می‌شود

0

این وزارت در اعلامیه‌ای گفته‌است که ساختار خود را تغییر داده تا اسلام، جایگاهی محوری را در سیستم تعلیم و تربیه داشته باشد.

وزارت معارف گفته که قبلاً تعلیمات عمومی، مسؤلیت تمام تعلیمات ابتدایی و ثانوی را بر عهده داشت؛ ولی تعلیمات اسلامی تنها در قبال مدیریت دارالحفاظ‌ها و مدارس مسؤلیت داشت که با این تفکیک، جایگاه اسلام را در حاشیه قرار داده بود.

در خبرنامه وزارت معارف آمده است که این وزارت، مساجد را در اکوسیستم تعلیمی، شامل ساخته که بر اساس آن، تمام شاگردان صنوف ۱ – ۳ تعلیمات خویش را از مساجد محلی فراخواهند گرفت.

این وزارت گفته که در سه سال نخست تعلیم و تربیه، رفتن به مسجد یک هویت قوی اسلامی را در شاگردان ایجاد و پرورش خواهد داد.

وزارت معارف در ادامه گفته که تعلیمات عمومی، دارالحفاظ‌ها و مدارس تحت ریاست عمومی تعلیمات اسلامی جایگزین شده‌است.

پاسخ دادن

دیدگاه خود را وارد کنید
لطفا نام خود را وارد کنید