برگزاری نشست کمیته‌های مذاکرات هیات دولت و طالبان در قطر امروز برگزار می‌شود؛

0

هیات‌های مذاکراتی دو طرف دولت و طالبان در قطر گفته اند که قراراست امروز نشست کمیته‌های کاری دو طرف برگزار شود.

این اولین نشست کمیته‌های کاری دوطرف پس از توافق روی طرزالعمل کاری مذاکرات صلح، خواهد بود.

هیات مذاکراتی دولت افغانستان گفته که در این دور تاکید بر روی آتش بس در اولیت کاری هیات دولت جمهوری اسلامی افغانستان قرار دارد.

اما طالبان گفته اند که چگونگی خروج رهبران این گروه از لیست سیاه سازمان ملل متحد اولیت کاری این گروه است.

هرچند اعضای دفتر طالبان در قطر پذیرفته اند که بحث روی آتش بس بخشی از آجندای مذاکرات است اما مسایل دیگر هم است که اولویت دارند.

گفتنی است که دو روز پیش هیات‌های مذاکراتی دولت و طالبان پس از نزدیک به سه ماه روی طرزالعمل مذاکرات توافق کردند.

این در حالی است که در توافقنامه امریکا و طالبان نیز تعهد شده که با آغاز مذاکرات باید خشونت ها کاهش یافته و آتش‌بس برقرار گردد؛ اما طالبان پس از آغاز مذاکرات میان دولت و این گروه در قطر، نه تنها به تعهدات خود عمل نکردند بلکه به خشونت‌ها افزایش دادند.

پاسخ دادن

دیدگاه خود را وارد کنید
لطفا نام خود را وارد کنید