متوقف شدن کمک ۲۰۰ میلیون دالری بانک جهانی به افغانستان؛

0

 به گزارش معمارپرس، هنری کرالی، رییس بانک جهانی در افغانستان در نامه‌یی به رییس‌جمهور غنی علت پرداخته نشدن ۱۸۰ میلیون دالر این بستۀ کمکی را فراهم نشدن آمار و اطلاعات در پیوند با اقتصاد کُل از سوی بانک مرکزی گفته‌است.

رییس بانک جهانی در این نامه از  بی‌ پاسخ ماندن چندین درخواست کتبی این بانک از بانک مرکزی سخن زده‌است و خواهان مداخلۀ ریاست‌جمهوری در این روند شده‌است.

در این نامه، علت پرداخته نشدن ۲۰ میلیون دالر دیگر تعدیلات اخیر در قانون مشارکت عامه و‌ خصوصی گفته شده‌است که بر بنیاد این تعدیلات، مدیریت پروژه‌های مشترک عامه و خصوصی از وزارت مالیه به ادارۀ امور ریاست‌جمهوری (واحد تسهیل سرمایه گذاری در ادارۀ ‌ریاست‌جمهوری)، سپرده شده‌است.

بانک جهانی امسال در مجموع ۶۰۰ میلیون دالر به افغانستان تعهد کرده‌است.

از این میان تا کنون ۴۰۰ میلیون دالر آن، به حکومت افغانستان پرداخته شده‌است.

پاسخ دادن

دیدگاه خود را وارد کنید
لطفا نام خود را وارد کنید