رئیس جمهور غنی در نشست با رؤسای صحت عامه کنترل موج دوم کرونا؛

0

آقای غنی، شام روز گذشته (دوشنبه ۱۰ قوس) طی نشستی با رؤسای صحت عامه شماری از ولایات، در خصوص مدیریت موج دوم ویروس کرونا، صحبت کرد.

در این نشست که از طریق ویدیو کنفرانس انجام شد، امرالله صالح معاون اول رئیس جمهور بر هماهنگی بیشتر، مدیریت ویروس کرونا به دست خود افغان ها و حل مشکل منابع شفاخانه‌ها تاکید ورزید و گفت که در مرحله دوم شیوع ویروس کرونا باید در بخش مدیریت درخشش بیشتر داشته باشیم. وی افزود که خواست های تان در مطابقت به امکانات برآورده خواهد شد.

بعداً داکتر محمد جواد عثمانی سرپرست وزارت صحت عامه صحبت کرده، گفت که در این اواخر ۲۱ سفر ولایتی به منظور بررسی مشکلات و چالش ها داشتم. در شماری از شفاخانه‌ها تغییرات به میان آمده و اقدامات بیشتر در راستای ارائه خدمات بهتر صحی به مردم، انجام شده است.

در این نشست شماری از روئسای صحت عامه ولایات، خواست‌ها، پیشنهادات و مشکلات شان را با توجه به درس های آموخته شده از موج اول ویروس کرونا در عرصه های تجهیز شفاخانه ها، هماهنگی میان مؤسساتی که در عرصه مبارزه با ویروس کرونا به سطح ولایات همکاری دارند، ایجاد کمیته های مختلف هماهنگی، کمبود دستگاه های تولید آکسیجن، بلند بردن ظرفیت شفاخانه های کرونا، کمبود امبولانس، کمبود بسترهای تداوی کرونا در شفاخانه ها، امکانات اندک در ولسوالی های دور دست و صعب العبور و کمبود ساختمان های معیاری، با رئیس جمهور شریک ساختند.

سپس داکتر نسرین اوریاخیل رئیس عمومی شورای طبی افغانستان صحبت کرد و ضمن ابراز امتنان از همکاری رؤسای صحت عامه ولایات، بر ترتیب پالیسی جدید وزارت صحت عامه، افزایش بخش های تداوی طبقه اناث در شفاخانه ها، راجستریشن داکتران، پلان های فامیلی، مصئونیت غذایی و دوایی و ارزیابی مسلکی، تاکید ورزید.

امرالله صالح معاون اول رئیس جمهور پس از استماع صحبت های آنان بر حل بعضی از مشکلات از جمله مشخص شدن صلاحیت های آمر اعطا، تخصیص منابع مادی، آماده سازی وسایل تخنیکی، ازدیاد بسترها در تمام ولایات، اجرای امتیازات قبلی، افزایش منابع بشری، تعریف ساحات صعب العبور و تخصیص منابع به آنها، درخواست برای ازدیاد تعمیرات معیاری، رفع کمبود لابراتوارها، تسریع تدارکات و آسان سازی بیروکراسی به سطح ولایات، تمدید مهلت بودجۀ که قبلاً داده شده است، هماهنگی نهادها و تغییر، تعدیل و اصلاح ساختار تاکید ورزید.

رئیس جمهور غنی پس از شنیدن نظریات، خواست ها و پیشنهادات آنان و ضمن تشکر از مسئولین و پرسونل عرصه صحت که در خط مقدم مبارزه با ویروس کرونا قرار دارند، گفت که نظام صحی افغانستان باید به عنوان یک جسم عمل کند و ساختار فعلی نیاز به تغییرات دارد تا بتوانیم از بحران موج دوم ویروس کرونا و سایر بحران ها، جلوگیری کنیم.

رئیس جمهور با تاکید بر اینکه رهبری حکومت توجه دوامدار در راستای مبارزه با موج دوم ویروس کرونا، دارد، گفت که وزارت صحت عامه باید نقشه راه واضح و پلان عمومی خویش را برای هر ولایت ترتیب نموده و ضرورت های عاجل و راه حل ها را مشخص نماید.

رئیس جمهور غنی، ابعاد ارتباطات و مدیریت و اصول سیستم صحی را در تمام افغانستان مهم دانست و بر هماهنگی بیشتر، انسجام ملی و سرتاسری در راستای مبارزه با موج دوم ویروس کرونا، ایجاد حلقه نجیبه و تفکیک ظرفیت های تخنیکی و مدیریتی، تاکید نمود.

وی گفت که شماری از شرکت وجود داشته باشد که کنترول کیفیت دوا را ضمانت کنند، ادویه جات از منابع بااعتبار وارد شود، دواخانه ها استندرد شوند، قیمت دواها باید در هر دوا نوشته شود، نوع نسخه ها نظارت گردند و در عرصه ادویه جات سرمایه گذاری صورت گیرد.

رئیس جمهور در اخیر سخنانش با بیان اینکه سیستم صحی باید موجب سرمایه گذاری شود، گفت که ازدیاد بستر در شفاخانه ها بر اساس نیازمندی ها صورت گیرد.

پاسخ دادن

دیدگاه خود را وارد کنید
لطفا نام خود را وارد کنید