جلسۀ رئیس جمهور غنی با سرقوماندانی اعلی قوای مسلح؛

0

ارگ ریاست جمهوری با نشر خبرنامه‌ای گفته که جلسۀ سرقوماندانی اعلی قوای مسلح تحت ریاست محمد اشرف غنی رئیس ‌جمهوری اسلامی افغانستان، عصر روز یکشنبه (۹ قوس) در ارگ برگزار شد.

در خبرنامه آمده که در این جلسه، وضعیت عمومی امنیتی کشور مورد بحث قرار گرفت و در رابطه به اتخاذ تدابیر نیروهای امنیتی و دفاعی در راستای تعبیه قوت ها و دفع و طرد حملات دشمن، صحبت شد و گزارش بررسی های رویدادهای تروریستی به شمول حمله تروریستی اخیر بالای پوهنتون کابل، استماع گردید.

خبرنامه افزوده که ابتدا رئیس جمهور غنی صحبت نموده، گفت که از دو روز بدینسو سلسلۀ صحبت ها را از طریق تماس های جداگانه تیلفونی، با قوماندانان و مسئولین اردوی ملی در نقاط مختلف کشور که در خط مقدم جنگ در برابر دشمن می رزمند، آغاز کرده ام و جویای احوال آنان می شوم.

ارگ ریاست جمهوری گفته که سپس لوی درستیز وزارت دفاع ملی، وزیر امور داخله و رئیس عمومی امنیت ملی گزارش اجراات و فعالیت های شان را در رابطه به وضعیت عمومی امنیتی کشور، با رئیس جمهور شریک ساختند.

در خبرنامه آمده که همچنان در خصوص چگونگی تهدیدات گروه طالبان که متوجه مردم و امنیت شاهراه ها است، صحبت شد و رئیس جمهور گفت که نیروهای امنیتی و دفاعی در راستای دفع و طرد این تهدیدات اقدام نمایند.

خبرنامه افزوده که رئیس جمهور ضمن تقبیح حملات تروریستی در ولایات غزنی و زابل، گفت که نیروهای امنیتی و دفاعی ما باید با سرعت عمل، جلو تهدیدات دشمن را بگیرند.

به همین ترتیب رئیس جمهور غنی به مسئولین نهادهای امنیتی و دفاعی هدایت داد که در قسمت محافظت نیروها، تامین امنیت بیزها و قرارگاه های شان، اقدامات جدی نمایند و هماهنگی خویش را در تمام رده های که مصروف تامین امنیت و ارائه خدمات به مردم اند، بیشتر سازند.

رئیس جمهور پس از استماع گزارش چگونگی حمله تروریستی بالای پوهنتون کابل، از ارگان های امنیتی و دفاعی کشور بخاطر گرفتاری شماری از عاملین این حملۀ تروریستی، ستایش کرد.

رئیس جمهور محمد اشرف غنی از نهادهای عدلی و قضایی کشور خواست که در زمینه مجازات عاملین این رویداد تروریستی، اقدامات عاجل نمایند، تا مردم از تامین عدالت مطمئن شوند.

پاسخ دادن

دیدگاه خود را وارد کنید
لطفا نام خود را وارد کنید