توافق هیئت‌ دولت افغانستان و گروه طالبان بر روی طرزالعمل مجالس مذاکرات؛

0

وزارت دولت در امور صلح شب گذشته (۸ قوس) با نشر اعلامیه‌ای گفته که هیات‌های مذاکره‌کننده دو طرف صرفاً در مورد ۲۱ ماده طرزالعمل مجالس مذاکرات، به استثنای مقدمه آن، در اصول به توافق رسیدند، اما چون متن مقدمه این طرزالعمل به وضاحت و بحث بیشتر میان هیات‌ها نیاز دارد.

این وزارت افزوده، لذا در جلسه مشترک به تاریخ ۱۷ نومبر در حضور میزبان فیصله گردید که طرزالعمل به جلسه عمومی ارایه و تنها بعد از تصویب هر دو هیات در آن جلسه نهایی پنداشته می‌شود. هیات مذاکرات صلح جمهوری اسلامی افغانستان وضاحت رسمی خود را در مورد عناصر مقدمه به جانب مقابل شریک ساخته است.

با این وجود، داکتر نعیم وردک سخنگوی دفتر طالبان در قطر هم گفته که طرز العمل مذاکرات بين هردو تيم مذاکراتی در۲۱ ماده بتاريخ ۱۵نومبر ۲۰۲۰ نهايی و تکميل گردیده است. طرز العمل مذکور درحضور مسهل بتاریخ ۱۷ نومبر ۲۰۲۰ به زبان‌های پشتو و دری قرائت گردید و بعد از تایید هر دو طرف مذاکراتی یک نسخه آن به مسهل و یا میزبان نیز سپرده شد.

اما؛ او گفته که “همه طرز العمل مذاکرات به شمول مقدمه به توافق هر دو جهت مذاکرات بین الافغانی به همان تاريخ‌ها که ما در تويت سابق ذکر نموديم نهايی و تکمیل گردیده است.”

گفتنی است که بیشتر از دو ماه از آغاز مذاکرات صلح میان دولت و طالبان در قطر می‌گذرد؛ اما مذاکرات در این مدت پیشرفت چندانی نداشته است.

از سوی دیگر، تشدید جنگ از سوی طالبان نیز مردم افغانستان را به نتایج مذاکرات صلح ناامید کرده است.

پاسخ دادن

دیدگاه خود را وارد کنید
لطفا نام خود را وارد کنید