طرح وزارت معارف برای آغاز درس‌های حضوری از سوی کابینه تأیید شد

0
بازگشایی مکاتب

براساس این طرح، صنف‌های یازدهم و دوازدهم مکاتب دولتی، صنف‌های هفتم الی دوازدهم لیسه‌های شبانه و صنف‌های اول الی دوازدهم مکاتب خصوصی سر از اول ماه آینده (سنبله) آغاز می‌شود.

در جلسه‌ی کابینه همچنان بر رعایت دستورالعمل‌های صحی وزارت صحت عامه تأکید شده است تا از شیوع ویروس کرونا در مکاتب جلوگیری شود.

مکاتب دولتی و خصوصی از اول سال جاری تا کنون به‌منظور جلوگیری از شیوع ویروس کرونا تعطیل شده بود.

قرار بود این مکاتب همزمان با بازگشایی دانشگاه‌های دولتی و خصوصی در پانزدهم اسد، باز شود، اما طرح وزارت معارف در نشست قبلی کابینه مورد تأیید قرار نگرفت.

پاسخ دادن

دیدگاه خود را وارد کنید
لطفا نام خود را وارد کنید