اعتمادنامه فاروق وردک سفیر جدید افغانستان از سوی ترکیه رد شد

0

 فاوروق وردک که نزدیک به دو ماه پیش از سوی رییس جمهور غنی به عنوان سفیر جدید افغانستان در ترکیه گماشته شد.

اما هم اکنون برخی رسانه‌ها از جمله سایت انترنیتی “خبریال” گزارش داده که دولت ترکیه اعتمادنامه آقای وردک سفیر جدید افغانستان برای ترکیه را رد کرده است.

برخی منابع از ارگ ریاست جمهوری با تایید این خبر گفته که دولت ترکیه دارایی‌های آقای وردک را در ترکیه نیز مصادره کرده است.

به گفته این منابع رییس جمهور غنی بر بنیاد یک مکتوب فاروق وردک را به عنوان سفیر جدید افغانستان در انقره معرفی کرده بود؛ اما دولت ترکیه از پذیرش آن تا پایان تحقیقات در مورد فاروق وردک خود داری کرده بود.

این منابع گفته اند که هم اکنون دولت ترکیه رسماً طی مکتوبی به دولت افغانستان خبرداده که فاروق وردک در زمان انجام ماموریت در وزارت معارف افغانستان به فساد اداری دخیل بوده و برای اجازه فعالیت دادن به مکاتب فتح الله گولن در افغانستان ۲۳ میلیون دالر رشوت گرفته است.

همچنین، دولت ترکیه واضح ساخته که آقای وردک به ارزش ۳٫۴ میلیون دالر جایداد در ترکیه دارد و این جایدادها نیز از سوی دولت ترکیه مصادره شده است.

در مکتوب رسمی دولت ترکیه تذکر یافته که حکومت این کشور اقامه زن و پسر فرزندی آقای وردک را نیز باطل کرده است.

یک منبع نزدیک به فاروق وردک هم گفته که آقای وردک ۳ خانه به ارزش مجموعی یک و نیم میلیون دالر در ترکیه داشت و دیگر در برخی بانک‌های آن کشور حساب پولی داشت که همه ازسوی دولت ترکیه مصادره شده است.

هرچند حکومت به طور رسمی در این مورد چیزی نگفته؛ اما منابعی در ارگ گفته که حکومت ترکیه به دستور مستقیم اردوغان این تحقیق را انجام داده و تصمیم گرفته است.

این اولین سفیر افغانستان است که اعتمادنامه اش از سوی یک کشور خارجی به خاطر دست داشتن در فساد رد می‌شود.

پاسخ دادن

دیدگاه خود را وارد کنید
لطفا نام خود را وارد کنید