پنتاگون: هند تلاش دارد تا جلو ایجاد پناهگاه‌های امن هراس افگنی را در افغانستان بگیرد

0
وزارت دفاع امریکا گفته که هند در هماهنگی با کشورهای با نفوذ منطقه در تلاش است تا جلو ایجاد پناهگاه‌های تروریستی را در افغانستان بگیرد.

پنتاگون گفته است که هند همراه با کشورهای با نفوذ منطقه، حکومت افغانستان و افغان‌های که قدرت دارند کار می‌کند تا تروریستان بین المللی نتوانند در افغانستان پناه گاه امن داشته باشند.

در گزارش پنتاگون آمده که هند می‌خواهد راه تجارتی خود را از طریق افغانستان به کشورهای آسیای میانه باز کند.

گزارش افزوده، دولت هند از لحاظ سیاسی طالبان را به رسمیت نمی‌شناسد و به حمایت خود از دولت افغانستان ادامه می‌دهد.

بر بنیاد این گزارش، دولت هند از گفتگوهای صلح با مالکیت افغان‌ها حمایت می‌کند.

در گزارش تذکر یافته که هند به خاطر تامین روابط نیک با افغانستان و تقویت این روابط، از کشورهای مهم کمک کننده به افغانستان است و از چندین سال به این طرف تا اکنون نزدیک به ۳ میلیارد دالر به افغانستان کمک کرده است.

کمک‌های هند به افغانستان در چهاربخش از جمله کمک های بشری، پروژه‌های انکشافی، پروژه‌های کوچک برای مردم و ارتقای ظرفیت بشری، متمرکز بوده است.

بر بنیاد گزارش، تغییرات در شرایط امنیتی ممکن بر کمک‌های هند به افغانستان نیز تاثیر بگذارد.

پاسخ دادن

دیدگاه خود را وارد کنید
لطفا نام خود را وارد کنید