عملکرد طالبان، عامل اصلی غیبت آنان در نشست مسکو

0

نشست مشورتی مسکو درباره افغانستان با حضور نمایندگان کشورهای روسیه، چین، هند، ایران، پاکستان، قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان، ترکمنستان و ازبکستان در این نشست انجام شد.
آشتی ملی در افغانستان، حکومت فراگیر، صلح و ثبات در کشور و امنیت منطقه از مهمترین موضوعات این نشست به حساب می‌آید که نمایندگان کشورهای شرکت کنند در این نشست بر روی آن بحث و تبادل نظر نمودند.
نشست مسکو با صدور بیانیه چند ماده ای به کار خود پایان داد، اما نکته قابل توجه عدم دعوت اعضای حکومت طالبان در این نشست بود که این امر خود می‌تواند دارای پیام‌های مهم و اساسی برای سران حکومت سرپرست طالبان باشد.
فارغ از اینکه بیانیه پایانی این نشست حاوی چه مطالب و نکاتی در خصوص آینده افغانستان و سیر تحولات این کشور و چگونگی تعامل همسایگان و جامعه جهانی با افغانستان می‌باشد، عدم دعوت طالبان به این نشست خود دارای پیام بسیار مهمی است و آن اینکه طالبان هنوز موفق نشده است توجه جامعه جهانی و حتی کشورهای همسایه خویش را به خود جلب نماید.
بنابراین با مطالعه عملکرد طالبان در طول ماه‌های گذشته، از زمانی که قدرت را به دست گرفته اند تا اکنون، به خوبی می‌توان این واقعیت را درک کرد که طالبان انسجام کافی و مهارت لازم برای به تنهایی حکومت کردن در افغانستان را ندارد.
از سوی دیگر، جامعه جهانی و کشورهای منطقه و علی الخصوص همسایگان افغانستان که منافع مشترکی با این کشور دارند نیز، روند کنونی حکومت در افغانستان را نمی‌پسندند، زیرا طالبان هرگز در عمل نتوانسته‌اند منافع همسایگان را تامین نموده و به دغدغه های آنان پاسخ شفاف و عملی دهد.
به عنوان نمونه مسئله گسترش تروریسم و فعالیت گروه تروریستی داعش در افغانستان که امروزه موجب ناامنی کشورهای منطقه و خصوصا همسایگان افغانستان شده است، امری است که طالبان در خصوص حل آن، عملکرد بسیار ضعیفی داشته تا جایی که به حمایت تلویحی از تروریستان متهم است و این را می‌توان از اظهارات نماینده روسیه در این نشست به خوبی درک کرد.
موضوع دیگر مسئله کشت و قاچاق مواد مخدر است که منشاء مشکلات متعددی برای کشورهای همسایه به حساب می‌آید و طالبان در خصوص کشت جایگزین و مبارزه با قاچاق این مواد خانمان‌سوز، عملکرد ضعیفی داشته و حتی متهم به گسترش آن و کسب درآمد از طریق مواد مخدر نیز است.
اما موضوع بسیار مهم و اساسی که شاید علت اصلی عدم دعوت طالبان به نشست مسکو می‌باشد، شیوه حکومت داری و عدم تشکیل حکومت فراگیر در افغانستان است و این همان موضوعی است که بیانیه پایانی نشست مسکو نیز بر آن تاکید فراوان نموده و تقریبا تمام شرکت کنندگان در این نشست در مصاحبه های خویش بر این موضوع تاکید نموده‌اند.
بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که عدم دعوت طالبان به این نشست معلول عملکرد طالبان بوده و کشورهای شرکت کننده در این نشست با این اقدام، حامل این پیام مهم به طالبان بوده‌اند که ادامه روند کنونی، منجر به انزوای بیشتر این حکومت شده و تا به وجود آمدن تغییرات اساسی در افغانستان، طالبان را به رسمیت نخواهند شناخت.

پاسخ دادن

دیدگاه خود را وارد کنید
لطفا نام خود را وارد کنید