موتر ساخت افغانستان تا دوهفته دیگر تکمیل می‌شود

0

مسوولان در اداره تعلیمات تخنیکی حکومت سرپرست اعلام کرده که موتر ساخت افغانستان تا دو هفته دیگر تکمیل می‌شود.

به گزارش خبرگزاری معمار وحدت؛ مولوی غلام حیدر شهامت سرپرست اداره تعلیمات و تخنیکی شب گذشته(25 عقرب) در صفحه تویترش نوشته:”آخرین لحظات ساخت موتر 2022 ساخت تماماً داخلی افغانستان در ورکشاپ‌ تخنیکی مرکز نو آوری اداره تعلیمات تخنیکی و‌ مسلکی تا 2 هفته بعد این‌موتر‌به شکل که درتصویر دیزاین می‌بینید تکمیل خواهد شد”.

او نوشته: رنگ دهی و نصب چراغ‌های این موتر تخمیناً دوهفته دیگر مطابق درصفحه های اجتماعی دیده بودید آماده خواهد شد و تولید نهایی دو هفته بعد با شما شریک می‌شود.

پاسخ دادن

دیدگاه خود را وارد کنید
لطفا نام خود را وارد کنید