باج‌گیری نیروهای طالبان از رانندگان در شاهراه تخار – کابل

0

شماری از رانندگان موترهای کوچک سواری شاهراه تخار-کابل می‌گویند که طالبان در این مسیر به‌گونه‌ای «غیرقانونی حق‌العبور» اخذ می‌کنند.

این رانندگان می‌گویند که حق‌العبور طالبان در گذشته کم بود، اما اکنون افزایش یافته است.

به گزارش خبرگزاری معمار وحدت؛ به‌گفته‌ی آنان، طالبان در مسیرهای شاهراه تخار-کابل در گذشته از هر موتر کوچک ۵۰ افغانی حق‌العبور جاده دریافت می‌کردند، اما در حال حاضر این هزینه به ۲۵۰ افغانی رسیده است.

حبیب‌الله، یکی از رانندگان در تخار می‌گوید که به‌دلیل افزایش حق‌العبور و بهای تیل مجبور شده که شغل‌اش را ترک کند.

او می‌افزاید که در حال حاضر یک لیتر تیل دیزل به ۹۷ و یک لیتر تیل پترول به ۷۸ تا ۸۵ افغانی رسیده است؛ در حالی‌که کرایه مسافران این مسیر که یک روز راه است همچنان هزار و ۵۰۰ افغانی است.

معترضان: «در شاهراه هرات-فراه پولیس اخاذی می‌کند، زورمندان گمرک خودسر دارند»

اسد، یکی دیگر از رانندگان موتر سواری که در مسیر شاهراه تخار-کابل کار می‌کند، می‌گوید که روزانه حتا نمی‌تواند ۳۰۰ افغانی بدست بیاورد.

او می‌افزاید که کرایه مسیر تخار-کابل هزاره و ۵۰۰ افغانی است، اما به‌دليل مشکلات اقتصادی مردم هفته یک‌بار نوبت‌اش می‌رسد که از تخار به کابل برود.

رانندگان از طالبان می‌خواهند که در تصمیم خود برای اخذ حق‌العبور تجدید نظر کنند.

مسئولان‌ ترانسپورت زمینی طالبان در تخار در این زمینه چیزی نمی‌گویند.

پاسخ دادن

دیدگاه خود را وارد کنید
لطفا نام خود را وارد کنید