وزارت خارجه روسیه: دستکم 10 هزار تروریست در افغانستان فعالیت دارند

0

وزارت خارجه روسیه خبر داده است که بیش از 20 گروپ به تعداد تقریباً 10 هزار تروریست در افغانستان فعالیت دارند.

به گزارش خبرگزاری معمار وحدت؛ الگ سیرومولوتوف، معاون وزیر خارجه روسیه گفت که بیش از 20 گروپ تروریستی به تعداد تقریباً 10 هزار تروریست فعالیت دارند.

وی گفت: ما وضع را با رشد نیروهای مخفی تروریستی در افغانستان بسیار جدی میدانیم. در افغانستان بیش از 20 گروپ تروریستی فعالیت دارند که تعداد شان در حدود 10 هزار نفر ارزیابی می شود.

به گفته معاون وزیر خارجه روسیه: حمایت مالی و افزایش تروریستهای خارجی در افغانستان ادامه دارد.

پاسخ دادن

دیدگاه خود را وارد کنید
لطفا نام خود را وارد کنید