اعلام آمادگی در مورد همکاری فنی با بانک مرکزی افغانستان

0

بانک مرکزی می‌گوید که دولت هند در مورد همکاری فنی با این بانک اعلام آمادگی کرده‌است.

به گزارش خبرگزاری معمار وحدت؛ بانک مرکزی با نشر اعلامیه‌ای گتفه که عبدالقاهر ادریس سرپرست بانک مرکزی با بهارات‌کومار رییس ماموریت فنی هند برای افغانستان، دیدار و گفتگو کرده‌است.

بر بنیاد اعلامیه، در این دیدار وضعیت اقتصادی، هماهنگی و امور بانکی مورد بحث دو طرف قرار داشته‌است.

عبدالقاهر ادریس در این دیدار گفته که بانک مرکزی به برقراری روابط در چوکات قوانین با تمامی دنیا متعهد است و می‌خواهد در ارائه خدمات بانکی در سطح ملی و بین‌المللی، سهولت به وجود آید.

بر اساس اعلامیه، رییس ماموریت فنی هند اطمینان داده که دولت‌اش در بخش سکوتر بانکی به همکاری تخنیکی خود با افغانستان ادامه دهد.

پاسخ دادن

دیدگاه خود را وارد کنید
لطفا نام خود را وارد کنید