پایان کانگرس حزب کمونیست چین؛ شی جین پینگ برای سومین بار متوالی ریاست این کمیته را برعهده گرفت

0

کانگرس حزب کمونیست چین در حالی به پایان رسید که اختیارات شی جین پینگ افزایش یافته است.

بر اساس تصمیم کمیته مرکزی که توسط خبرگزاری شینهوا منتشر شد، بیستمین کمیته مرکزی حزب کمونیست چین (کمیته مرکزی CPC) شی جین پینگ را برای سومین دوره به عنوان دبیرکل کمیته مرکزی حزب کمونیست چین انتخاب کرد.

به گزارش خبرگزاری معمار وحدت؛ شی جین پینگ همچنین برای سومین بار متوالی ریاست شورای نظامی کمیته مرکزی حزب کمونیست چین را بر عهده گرفت.

کمیته دائمی جدید دفتر سیاسی حزب کمونیست چین شامل هفت نفر بود. اعضا سمت های خود را حفظ کردند.

– دبیر کل فعلی شی جین پینگ؛ – دبیر کمیسیون مرکزی حزب کمونیست چین برای بازرسی انضباطی ژائو لجی؛

-رئیس کمیته مرکزی حزب کمونیست چین برای هدایت فعالیت‌های ترویج فرهنگ معنوی، وانگ هونینگ.
برای اولین بار اعضای بخشی از دفتر سیاسی حزب کمونیست شدند: لی کیانگ، رئیس کمیته شهری حزب کمونیست چین در شانگهای؛ – رئیس کمیته حزب ولایت حزب کمونیست چین گوانگدونگ لی شی؛

-کای چی، رئیس کمیته شهر پکن حزب کمونیست چین؛ -رئیس دفتر کمیته مرکزی حزب کمونیست چین، دینگ زوئیانگ؛

این تصمیم در پی نتایج اولین پلنوم بیستمین کمیته مرکزی حزب کمونیست چین اتخاذ شد. در طی آن، ترکیب دفتر سیاسی و کمیته دائمی دفتر سیاسی به روز شد که شامل تأثیرگذارترین مقامات حزبی بود که در پنج سال آینده مهمترین تصمیمات را در جهت بیشتر توسعه حزب و توسعه حزب اتخاذ خواهند کرد.

روز شنبه بیستمین کانگرس حزب کمونیست چین که به طور سنتی هر پنج سال یکبار برگزار می شود، در پکن به پایان رسید و در آن کمیته مرکزی جدید حزب کمونیست چین و کمیسیون مرکزی بازرسی انضباطی حزب کمونیست چین انتخاب شدند.

پاسخ دادن

دیدگاه خود را وارد کنید
لطفا نام خود را وارد کنید