مجاهد: قانون اساسی تازه جایگزین قانون اساسی گذشته خواهد شد

0

 ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، می‌گوید که کار روی ساختن قانون اساسی در کشور آغاز شده است و قانون اساسی تازه جایگزین قانون اساسی گذشته خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری معمار وحدت؛ سرنوشت قانون اساسی پس از حاکمیت حکومت طالبان در بیشتر از یک سال گذشته در کشور ناروشن بود؛ اما اکنون سخنگوی حکومت طالبان می‌گوید که قانون اساسی به زودی تکمیل خواهد شد.

مجاهد گفت: «کار می‌شود در نظر است که قانون اساسی جور شود و تصویب شود و ارکان باقی مانده نظام هم پوره شود و به سوی حالت خوب برویم.»

از سویی‌هم، برخی از چهره‌های سیاسی قانون اساسی را یکی از نیازهای مهم در کشور می‌دانند.

رییس پیشین کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی به این باور است که افغانستان در نبود قانون اساسی با مشکلات گوناگون روبه‌رو خواهد شد.

گل رحمان قاضی، رییس نظارت بر تطبیق قانون اساسی حکومت گذشته، گفت: «قانون اساسی اساس و بنیاد یک دولت من‌جمله حکومت از نقطه نظر مشروعیت قانونی به وجود میارد و اموتو قانون فرعی مشروعیت خوده از قانون اساسی می‌گیرد.»

در همین حال، برخی از حقوق‌دانان به این باوراند که افزون بر قوانین شرعی در کشور نیاز به قوانین دیگر نیز است.

قانون اساسی نظام جمهوری ۱۲ فصل و ۱۶۲ ماده دارد که بیشتر ماده‌های این قانون بارها از سوی مقام‌های پیشین نقض شده است.

پاسخ دادن

دیدگاه خود را وارد کنید
لطفا نام خود را وارد کنید