اظهارات نژادپرستانه مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا: اروپا باغ است و بقیه دنیا جنگل وحشی!+فیلم

0

به گزارش خبرگزاری معمار وحدت؛  اظهارات نژادپرستانه مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا: اروپا باغ است و بقیه دنیا جنگل وحشی!

اظهارات نژادپرستانه مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا: اروپا باغ است و بقیه دنیا جنگل وحشی! بورل در اظهاراتی سخیف گفت: اروپا مانند باغ میماند و الباقی کشورهای دنیا مانند جنگل است و جنگلی های وحشی به باغ های زیبا حمله میکنند! 

بورل در این اظهارات سخیف گفت: اروپا مانند باغ میماند و الباقی کشورهای دنیا مانند جنگل است و جنگلی های وحشی به باغ های زیبا حمله میکنند!

پاسخ دادن

دیدگاه خود را وارد کنید
لطفا نام خود را وارد کنید