ریاست عمومی پاسپورت: ظرفیت چاپ و توزیع پاسپورت افزایش می‌یابد

0

ریاست پاسپورت وزارت داخله حکومت طالبان می‌گوید که چاپ و توزیع پاسپورت را تا ۴ هزار جلد در روز افزایش می‌دهد.

به گزارش خبرگزاری معمار وحدت؛ این ریاست روز سه‌شنبه، پانزدهم سنبله در رشته‌توییتی‌هایی نوشته است که روند پذیرفتن درخواستی‌های پاسپورت افزایش یافته است و چاپ و توزیع آنرا نیز تا چهار هزار جلد در یک روز افزایش می‌دهند.

گفته شد که این تصمیم بنابه به درخواست شهروندان افغانستان روی دست گرفته شده است.

ریاست عمومی پاسپورت در جریان یک‌سال گذشته از حاکمیت طالبان، مزدحم‌ترین ارگان وزارت داخله بوده است که فساد نیز در سطح گسترده هر از چند گاهی گزارش می‌شود و شهروندان نیز از روند کند و عدم رسیدگی مسوولین صحبت می‌کنند.

پاسخ دادن

دیدگاه خود را وارد کنید
لطفا نام خود را وارد کنید