بانک مرکزی 12 میلیون دالر را به طور لیلام به فروش می‌رساند

0

مسوولان در بانک مرکزی افغانستان اعلام کرده که 12 میلیون دالر را به طور لیلام به فروش می‌رساند.

به گزارش خبرگزاری معمار وحدت؛ این بانک امروز دوشنبه(14 سنبله) با نشراعلامیه‌ی گفته که 12 میلیون دالر را امروز به طور لیلام به فروش می‌رساند.

در اعلامیه آمده است که بانک مرکزی از بانک‌ها و شرکت‌های صرافی و خدمات پولی واجد شرایط می‌خواهد تا در این داوطلبی اشتراک نموده و برنده گان لیلام مکلفیت دارند تا حسابات شانرا الی ختم روز لیلام، تصفیه کنند.

اعلامیه افزوده:” درداوطلبی‌های لیلام اسعار تسویه قسمی معاملات مجاز نیست، برنده گان داوطلبی مکلف‌اند تا در مدت معینه، پول ذمت خویش را یک‌بار بطور نقد تحویل بانک مرکزی نمایند”.

در حال حاضر یک دالر امریکایی به 88 افغانی در بازار‌های کشور به فروش می‌رسد.

پاسخ دادن

دیدگاه خود را وارد کنید
لطفا نام خود را وارد کنید