جایگاه زنان در سایه حکومت طالبان

0
محرومیت زنان از تحصیل

یک سال از اشغال افغانستان توسط طالبان و سقوط دولت‌پیشین می‌گذرد و در این دوره، زنان بیشتر از سایر اقشار جامعه، دچار آسیب  و محرومیت ها شده اند. زنانی که تجربه دموکراسی را داشتند، به یکباره با محدودیت‌های گسترده‌ای مواجه گشته که حتی تصور این شرایط را هم نمی کردند. از زمان حاکمیت طالبان بر افغانستان، زنان از تحصیل منع شده و هزاران دختر از نعمت آموزش و مکتب محروم شدند. طالبان در توجیه این ممانعت، نبود بستر فرهنگی برای تحصیل بانوان را علت محروم ماندن دختران از تحصیل اعلام نموده اند.

سوال این است که آیا درست است به خاطر یک ضرر احتمالی باید هزاران دختر از نعمت آموزش و تحصیل بازداشته شوند؟

دین مقدس اسلام علم آموزی را فضیلت و در برخی روایات، واجب دانسته است. پیامبر بزرگ اسلام در باره اهمیت فراگیری علم می فرمایند: «طلب دانش بر هر مسلمانی واجب است. خداوند جویندگان دانش را دوست دارد.» در حدیث دیگری پیامبر رحمت و هدایت می فرمایند:« خیر دنیا و آخرت با دانش است و شرّ دنیا و آخرت با نادانی». در این مورد روایات متعددی وجود داشته و عقل سلیم نیز بر این امر صحه می گذارد، زیرا با افزایش دانش وآگاهی انسان به معرفت و کمال می رسد و برعکس با جهالت و نادانی، با خطا و انحراف مواجه می‌شود.

در خصوص منع تحصیل زنان، طالبان دلیلی قانع کننده نداشته و با کمال تاسف باور های دینی را در این خصوص علَم نموده اند در حالی که دین مقدس اسلام هیج مانعی را در زمینه تحصیل بانوان نپذیرفته و همواره برای کسب علم، تشویق و ترغیب هم نموده است.

در همین خصوص می توان به محدودیت های ایجاد در حوزه اشتغال و آزادی های مشروع زنان اشاره نمود. زنانی که نیمی از جمعیت جامعه را تشکیل می دهند،  نمی‌توان از کار وفعالیت محروم ساخت، آنان بر اساس حقی که شرع  و قانون برای آنان قائل شده است می توانند به فعالیت های طبیعی‌‌شان ادامه داده وزندگی سرشار از رضایت و عزت نفس داشته باشند.

با محرومیتی که متوجه زنان شده و یک سال نیز از آن می گذرد، بخشی از عمر ارزشمند این قشر از جامعه به هدر رفته، در حالیکه دین مقدس اسلام همیشه مسلمانان را به استفاده از زمان و فرصت امر نموده است. با این حال حکومت طالبان بر این ممانعت پافشاری نموده و خلاف آموزه های دینی رفتار می نمایند.

افراط و تفریط، آفتی است که با نام دین، به اصل دین ضربه می زند. و این کج فهمی‌ها از برداشت های سلیقه ای و عدم مطالعه عمیق معارف دینی سر‌چشمه می‌گیرد. لذا لازم است که معارف دین را به درستی و از مجرای اصیل آن به دست آوریم تا در فهم و اجرای دستورات شرعی دچار خطا و اشتباه نگردیم.

بنابر این زنان بخش کثیری از جامعه را تشکیل می دهند که جایگاه و منزلت بالایی دارند که در روایات مختلف بر آن تاکید شده است و محروم ساختن آنان از حقوق شرعی و قانونی اجحافی است که با هیج دلیلی قابل توجیه نمی باشد.

پاسخ دادن

دیدگاه خود را وارد کنید
لطفا نام خود را وارد کنید