شورای امنیت ملی: مهاجرین میتوانند در خارج از کشور تذکره الکترونیکی بگیرند

0
تذکره الکترونیکی

با تصمیم شورای امنیت ملی، فیصله شد تا اداره احصائیه، زمینه ثبت و توزیع تذکره الکترونیکی برای مهاجرین کشور در خارج را فراهم کند.

این تصمیم در نشست روز گذشته شورای امنیت ملی گرفته شده است.

دفتر شورای امنیت ملی  گفته است که اداره احصائیه مرکزی همراه با سایر ادارات ذیربط وظیفه دارند تا برای شهروندان کشور که در کشورهای خارجی زندگی می‌ کنند و با مشکل تثبیت اسنادشان روبرو هستند، هر چه زودتر زمینه ثبت و راجستر توزیع تذکره الکترونیکی را مساعد نمایند.

در خبر منتشر شده آمده است که هر شهروند افغانستان مقیم در خارج، می ‌تواند برای اخذ تذکره، فورم چهار مرحله‌ ای آنلاین را تکمیل و برای دو مرحله که بایومتریک و اخذ تذکره می‌ باشد به دفاتر مربوط در کشورهای مسکونی شان مراجعه کنند.

شمار زیادی از شهروندان کشور به ویژه نوزادان آنها برای ثبت و راجسترشان همواره با مشکلات زیادی دست به گریبان بودند و با فراهم شدن این شرایط، کمی از چالش های آنها مرفوع خواهد شد.

پاسخ دادن

دیدگاه خود را وارد کنید
لطفا نام خود را وارد کنید