علی ( ع ) دردامن پیغمبر تربیت شد

0

عن أمير المئومنين عليه السلام ؛ قال ؛ قال رسول الله ( ص ) ياعلى أكتب مااملي عليك ؛ قلت يارسول الله ؛ اتخاف على النسيان ؟ قال ؛ لا ؛ وقد دعوت الله عزوجل ان يجعلك حافظأ ولكن أكتب لشركائك ؛ الأئمة من ولدك بهم تسقى امتى ألغيث وبهم يستجاب دعائهم وبهم يصرف الله عن الناس ألبلاء وبهم تنزل الرحمة من السماء وهذاأولهم واشاره الى الحسين ؛ ثم قال ؛ وا لأ ئمة من ولده ينابيع المودة ج ١ ص ١٧
قرآن تاقیامت دربین مردم باقی خواهد ماند ؛ خداوند فرموده خودش حافظ است وپاسداری ؛ از کتاب الله است ؛ انا نحن نزلناالذکر واناله لحافظون
عترت واهل بیت پیغمبر هم تاقیامت باقی خواهد ماند
پس این گونه احادیث را می توان از ادله وجود امام غائب شمرد ؛ مراد ازعترت ؛ اوصیای دوازده گانه پیغمبر است ؛
پیغمبر اکرم ( ص ) مسلمین را بعد از خودش درحیرت وبلاتکلیفی رها نکرده است ؛ بلکه عترت واهل بیت خودش را مرجع علمی وهدایت قرارداده است ؛ بیست پنج سال علی درخانه منیشیند ؛ خلفاء درهمه امورات باعلی مشورت میکردند ؛
مردم مدائن ازبی کفایتی والی شان شکایت کردند ؛ ازعدم امنیت جان شان مال شان ؛ گفتند ؛ چی کارکنیم با علی مشورت کردند علی علیه السلام فرمود در مدائن کسی باید والی بیرود زمام اموررا بدست بگیرد
که درمکتب ولایت وامامت تربیت شده باشد ؛ باید سلمان پیامبر بیرود؛ کسی بیرودکه اشراف معنوی داشته باشد
امام هرگزاز قرآن واحکام آن جدا نمی شودوبرنامه آش بسط وترویج احکام قرآن خواهد بود ؛ بنابراین باید به آحکام ودستورات قرآن کاملا عالم باشد ؛ قران هدی للمتقین ؛ هدی ا للناس ؛ قرآن مفسر می خواهد
چنانکه قرآن درطریقی راهنمای ؛ مردم را به ضلالت نمی اندازد وهرکسی بدان متوسل شد بدون شک رستگار می شود ؛ وهم چنین امام هم درطریقی هدایت اشتباه وخطا ندارد
چونکه امام معصوم است
خطا واشتباه ازمعصوم دور است ؛ اگرمردم در اعمال وگفتار شان ازوی پیروی نمودند باید بدون تردید به سعادت واقعی نائل شوند ؛ یعنی امام از خطا واشتباه معصوم است ؛
علی ( ع ) دردامن پیغمبر تربیت شد وهمیشه باوی بود ؛ علی ( ع ) فرموده است هرچه را ازرسول خداشنیدم فرا موش نکردم ؛ به علی ( ع ) عرض کردند ؛ چرا شما ازبقیه اصحاب بیشتر حدیث دارید ؟ پاسخ داد؛ من هروقت چیزی را ازپیغمبر سئوال می کردم جواب می داد وهروقت ساکت می شدم خودش ؛ ابتداء به سخن می کرد؛ علی ( ع ) می فرماید ؛ رسول خدا ( ص ) به من فرمود ؛ سخنان من را بنویس ؛ عرض کردم یارسول الله ؛ می ترسی فراموش کنم ؟ پاسخ دادنه ؛ زیرا از خدا خواسته ام که ترا حافظ وضبط کننده قرار دهد ؛ لیکن باید مطالب را برای شرکای خودت وامام های از اولادت ضبط کنی ؛ به برکت وجود امامان است که باران برمردم نازل می شود ودعا یشان مستجاب می گردد؛ وبلا ها از سر شان رفع می شود ورحمت از آسمان نازل می گردد
سپس به حسن ( ع ) اشاره نمود ه فرمود ؛ این اولین امام بعد از تواست؛ سپس به حسین ( ع ) اشاره نموده فرمود ؛ این دومین آنهااست ؛ بعدآ فرمود ؛ آئمه از اولاد حسین خواهند بود ؛ هرچی پیغمبر اکرم ؛ بیان کرده از خودش چیزی نگفته
ان هو الا وحی یوحی همه اش وحی است ؛ سخن پیغمبر ؛ سخن خدااست

پاسخ دادن

دیدگاه خود را وارد کنید
لطفا نام خود را وارد کنید