کتاب خدا است که وسیله ارتباط بین زمین آسمان است

0

بسم الله الرحمن الرحیم
قال النبی (صلي الله عليه وأله وسلم )
اني تارك فيكم ماان تمسكتم به لن تضلوابعدي أحدهما أعظم من الأخر ؛كتاب الله حبل ممدودمن السماءالی الارض وعترتی اهل بیتی ؛ ولن یفترقآ حتی یردا علی الحوض فانظروا کیف تخلفونی فیهما؛ اقوال وگفتار عترت پیامبراکرم صلی الله علیه وآله وسلم برای عموم مسلمین حجت ومعتبرمی باشد؛ آنها راسخون درعلم اند تربیت شده مکتب پیامبراند ؛ علت مبقیه دین اند ؛ دین را ازتحریف نجات بدهند ؛ مشکل امروزی هم دربعضی کشورهای که داعیه داران اسلام وشریعت هستند ؛ گفتارشان رفتار شان خلاف دستورواقعی اسلام هستند ؛ چونکه ارتباط با مکتب ولایت وامامت ندارند ؛ به موجب احادیث کثیره وقطعیه ای که از پیغمبر اکرم (ص) صادرشده وسنی وشیعه درصحت آنها اتفاق دارند ؛ حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وآله وسلم ؛ اهل بیت خویش را به عنوان مرجع علمی به مسلمین معرفی نموده اقوال شان را اعمال شان را صحه گزاشته است ؛ حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وآله وسلم ؛ فرمود من دوچیزرا بین شما؛ می گزارم که اگربه آنها تمسک جویید هرگزگمراه نمی شوید یکی از ان دو ؛ ازدیگری بزرگتر است ؛ یکی از ان دوچیز؛ کتاب خدا است که وسیله ارتباط بین زمین آسمان است ؛ دوم اولاد واهل بیتم می باشد ؛ این دوامانت تاقیامت از یک دیگر جدا نمی گردند ؛ پس مواظب باشید چگونه با انها رفتار می نمایید ؛
مشکلات امروزی که درکشورهای بنام مسلمان ؛ وجود دارد ؛ قرائت های غلط ازآدرس دین صورت می گیرد؛ یعنی به شمشیر دین مردم کشته ؛ وهابیت ؛ خبیث ؛ تکفیری ها ؛ امروز بنام دین قد برافراشتند ؛ هرچی جنایت میکنند بنام دین ارائه میکنند ؛ چونکه ارتباط با ولایت اهل بیت ندارد ؛ حالا بااین همه سخنان را که پیامبر بیان کرده ؛ به امانت خیانت نکردند ؛ خیانت کردند ؛ وصایای پیامبررا فراموش کردند ؛ این حدیث را شیعه وسنی به عبارات مختلف درکتب نقل کرده اند ؛ به صحت آن اعتراف دارند ؛ ابن حجر درکتاب ؛ الصواعق المحرقه ؛ نوشته است به طرق واسناد کثیر ازنبی اکرم نقل شده وبیست نفر از اصحاب روایت نموده اند ؛ پیامبر ازبس به قرآن واهل بیتش اهمیت میداد درچندین مورد ازجمله ؛ حجت الوداع وغدیر خم وبعد از مراجعت ازسفر طائف ؛ سفارش آنهارا به مسلمین کرده است ؛ ابوذر ازپیغمبر (ص) روایت کرده است که فرمود ؛ مثل اهل بیت من ؛ مثل کشتی نوح است که هرکسی سوارشد نجات یافت وهرکس تخلف تخلف نمود غرق شد ؛ چونکه پیامبر به علم نبوت میدانست بعدازرحلت اش ؛ فتنه ها آشوب ها دامنگیر جامعه اسلامی میگرد ؛ وقرائت های غلط ازدین صورت میگیرد که ؛ امروز شاهدی ؛ این فتنه ها مسلمانان واقعی هستند ؛ که دراماکن ؛ درمسجد ؛ درمدرسه ؛ محل تدریس ؛ وغیره امنیت جانی نداشته باشند ؛ پیغمبر (ص) فرمود ؛ هرکسی که می خواهد مانند من زندگی کند ومانند من بمیرد ؛ ودر بهشت نزد درخت طوبای که خداوند آن را کاشته است ؛ ساکن شود ؛ باید بعد ازمن علی را ولی خود قرار دهد ؛ بادوستانش موالات ودوستی کند وبه امام های بعد از من اقتدا نماید ؛ زیرا آنان عترت من هستند ؛ که از طینت من آفریده شده واز علم دانش منطق و فهم بهره کافی نصیبشان گشته است ؛ وای به حال کسانی که تکذیبشان کنند واحسان به من را درباره ایشان قطع نمایند ؛ شفاعت من هرگزنصیب آنان نمی گردد؛
پیامبر این همه تآکید درمورد اهل بیت ؛ را کرده ؛ دلیل اش این نیست که که اهل خوانوده اش هستند ؛ این همه سفارش را کرده ؛ نه ؛ وما ینطق عن الهوی ؛ ان هو الا وحی یوحی ؛ پیامبر به هواوهوس نفسانی اش سخن نگفته هرچی گفته همه اش وحی است ؛ سخن پیامبر سخن خدااست ؛ پیغمبر (ص) به علی علیه السلام فرمود ؛ مثل تو وامام های ازاولادت مثل ؛ کشتی نوح است که هرکسی سوار شد نجات یافت وهرکسی تخلف نمود غرق شد ؛ مثل شما ؛ مثل ستارگانست که هروقت ستاره ای غروب کرد ستاره دیگر طلوع می نماید و این وضع تا قیامت ادامه دارد؛ ولایت وامامت ادامه دهنده ای خط نبوت وپاسداری ازارزش های واقعی اسلام است

پاسخ دادن

دیدگاه خود را وارد کنید
لطفا نام خود را وارد کنید