سخنان پیامبر که سخنان خدااست ؛ این لقب یعنی ؛ امیر المئومنین علی علیه السلام ؛ ویژه ومخصوص آن حضرت آست

0

بسم الله الرحمن اارحیم
عن ابی ذر ؛ قال ؛ قال رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم ؛ مثل اهل بیتی مثل سفینة نوح من رکبها نجی ومن تخلف عنها غرق ؛
امیر المئومنین علی علیه السلام
خلیفه وجانشین بلا فصل پیامبر اکرم ؛ صلوات الله وسلامه علیه است ؛ درغدیر خم ؛ وقت که جبرئیل نازل می شود ؛ يا أيها الر سول بلغ ماأنزل اليك من الربك وان لم تفعل فما بلغة رسالة والله يعصمك من الناس ؛
ای رسول ما ابلاغ کن برسان به مردم آنچه از جانب پروردگارت به تودستورداده اگر ابلاغ نکنی بیست سه سال تبلیغ رسالت ؛ دیگرارزشی ندارد واقعآ امر بث مهم است وخداوند تورا از شردشمنان حفظ میکند ؛
پیامبر بیست سه مردم امرونهی کرده واجبات را بیان کرده محرمات را بیان کرده مسئله حج ؛ جهاد ؛ زکات ؛ نحوه مصرف زکات ؛ حقوق والدین ؛ حق الناس همه را بیان کرده ؛ امر بمعروف ونهی عن المنکر ؛ همه دستورات دینی را پیامبر صلوات الله علیه ؛ بیان کرده مردم شنیده ؛ چی امرمهم است که بستگی دارد ؛ به نتیجه بیست سه سال تبلیغ رسالت پیامبر‌؛ پیامبرعلت محدثه دین است ؛ پیامبرهم که بشر است ؛ ازاین عالم می رود ؛ باید وصی جانشینی داشته باشد ؛ این جاهم مسئله ولایت وامامت مطرح است ؛ مراد ازاین ماأنزل ؛ ماه ولایت وامامت است ؛ مسئله مرجعیت سیاسی دینی است ؛ اداره امورنظم مسلمین است ؛ وهرکسی از دین تفسیرغلط را ارائه نکند ؛ پاسداران واقعی دین وشریعت باشد ؛ که دین را ازتحریف نجات بدهد ؛ آن ولایت است امامت است ؛ رهبریت است ؛ پیامبر اکرم صلوات الله فرموده یاعلی کسی نشناخت ؛ من را غیرازتو ؛ وخدا ؛ وکسی نشناخت توراه ؛ غیر ازمن ؛ وخدا ؛ واقعآ اگر پیامبروعلی را مردم به تمام معنی میشناختند ؛ فتنه ای بعد ازرحلت پیامبر به وجود نمی آمد ؛ که تاامروز دامن گیر جامعه اسلامی است ؛ ظهوری گروهگ ؛ های تگفیری وغیره را شاهد نمی بودیم ؛ درزمان پیامبرهم؛ منافقین بودند ؛ وبعدازرحلت پیامبرهم؛ منافقین بیشتر شدند ؛ تبلیغات زهر آگین را معاویه ها عمرعاص ها ؛ راه انداخته بودند ؛ مدت هشتادوسه سال به ؛ علی علیه السلام ناسزا میگفتند ؛ تادوران عمربن عبد العزیز ؛ امروز هم ؛ معاویه ها ؛ عمرعاص ها ؛ ابن ملجم های ؛ فراوان وجود دارد؛ قدری علی را مردم ؛ قدرت طلب آن وقت نشناختند ؛ حالا جرج جرداق ؛ مسیحی درموردشخصیت علی علیه السلام کتاب می نویسد ؛ جابربن عبد الله انصاری ؛ ازپیامبر اکرم صلوات الله وسلامه علیه ؛ روایت نموده است که فرمود؛ دوفرزند علی ؛ سید جوانان اهل بهشت وفرزندان من می باشند ؛ علی ودوفرزندش وامام های بعد ازایشان ؛ حجت های خدا بر بندگانش هستند ؛ آنان دربین امت من درهای علم و دانش می باشند ؛ هرکس ازایشان پیروی کند ازآتش نجات می یابد وهرکس بدانها اقتدا نمود به سوی راه راست هدایت شده است ؛ خدا محبت آنهارا نصیب کسی نمی کند جزاینکه اهل بهشتش می گرداند ؛ درجای داد امیر مئومنان فرموده است ؛ اناصراط الله ؛ علی بن ابی طالب (ع ) به مردم فرمود؛ شمارا به خدا سوگند ؛ ایا میدانید که رسول خدا ( ص ) درآخرین خطبه خویش فرمود ؛ ای مردم من کتاب خدا واهل بیتم را درمیان شما میگزارم ؛ به آنها تمسک جویید تا گمراه نشوید ؛ زیرا خداوند دانا بمن خبرداده وعهد کرده که آن دوچیز تاقیامت ازهم جدا نشوند ؛ پس عمربن الخطاب ؛ عرض کرد یارسول الله این سخن درباره تمام اهل بیت توا ست ؛ پاسخ دادنه این حکم درباره اوصیای من است که اول شان علی بن ابیطالب برادر؛ وزیر ؛ ووارث ؛ وخلیفه من وصاحب اختیار مئومنین می باشد ؛ یعنی اولا به تصروف ؛ بعد ازعلی فرزندم حسن ؛ وبعد از اوفرزندم حسین ؛ وبعد از اونه نفر ازاولاد حسین اوصیای من می باشند ؛ که تا قیامت یکی پس از دیگری خواهند آمد آنان درزمین ؛ شاهد وحجت برمردم وخزینه های دانش ومعدن های حکمت هستند ؛ هرکه ازآنها اطاعت نماید ازخدا اطاعت نموده است ؛ وهرکسی نافرمانی آنان راکند ؛ باخدا عصیان کرده ورزیده است ؛ وقت کلام علی علیه السلام به این جارسید ؛ تمام حاضرین درپاسخ آن حضرت عرض کردند ؛ ماشهادت می دهیم که رسول خدا (ص) چنین فرموده است
سخنان پیامبر که سخنان خدااست ؛ این لقب یعنی ؛ امیر المئومنین علی علیه السلام ؛ ویژه ومخصوص آن حضرت آست ؛ ادامه دارد

پاسخ دادن

دیدگاه خود را وارد کنید
لطفا نام خود را وارد کنید