مخالفت کرزی با مسدود ماندن مکاتب دخترانه توسط طالبان

0

حامد کرزی، رییس جمهور پیشین افغانستان گفت‌وگویی در مورد مسدود ماندن مکاتب دختران گفت که «این آنچه است که ما هیچ نمی‌خواهیم. می‌خواهیم  تصمیم طالبان تغییر کند. ما می‌خواهیم که دختران افغان به مکاتب برگردند.»

به گزارش خبرگزاری معمار وحدت؛ طالبان برخلاف تعهدات شان برای بازگشایی مکاتب دختران، تا اکنون مکاتب متوسطه و لیسه را به روی دانش‌آموزان دختر مسدود نگهداشته و گفته که این مکاتب برای مدت نامعلوم مسدود باقی خواهند ماند.

آقای کرزی در مصاحبه با یک رسانه خارجی این تصمیم طالبان را «تاسفبار» و غیرقابل انتظار خواند.

او گفت: «هیچ امکان ندارد که افغانستان بدون برگشت دختران به مکاتب زنده بماند – چنین نمی‌تواند باشد. مردم افغانستان این را اجازه نخواهند داد. من مطمین استم که مکاتب دختران بازگشایی خواهند شد، زیرا این آنچه است که مردم افغانستان می‌خواهند و به وضوح خواهان آن اند.»

او اضافه کرد که به این تصمیم مردم افغانستان، به ويژه روحانیون و علمای دین واکنش نشان دادند، واکنشی که به «ما اطمینان می‌دهد که چنین فشار‌ها منتج به برگشت دختران به مکاتب خواهد شد».

نمایندگان جامعهٔ مدنی، احزاب سیاسی و شوراهای قومی افغانستان روز پنجشنبه ۲۱ اپریل (اول ثور) در نشستی در شهر کابل از حکومت طالبان خواستند تا ممنوعیت آموزش دختران بالاتر از صنف ششم را لغو کرده و مکاتب را به روی آنان باز کنند. آنان گفتند که ممنوعیت بر آموزش دختران عواقب جبران ناپذیری خواهد داشت.

مقام‌های طالبان هرگز به صورت رسمی توجیهی برای این ممنوعیت ارایه نکرده اند، اما عزیز احمد رایان، رییس نشرات و سخنگوی وزارت معارف حکومت طالبان، به صدای امریکا گفت که بحث‌ها در سطح رهبری این گروه برای بازگشایی مکاتب متوسطه و لیسه دخترانه جریان دارد.

پاسخ دادن

دیدگاه خود را وارد کنید
لطفا نام خود را وارد کنید