دختران دانش‌آموز در کابل روز کتاب را تجلیل کردند

0

شماری از دختران دانش آموز با تجمع در مکانی در کابل با خواندن آثار استاد رهنورد زریاب از روز جهانی کتاب تجلیل کردند.

به گزارش خبرگزاری معمار وحدت؛ این برنامه روز شنبه (3 ثور) از سوی برخی نهادهای حامی آموزش کودکان در کابل راه اندازی شد و دانش آموزان دختر نیز متعهد شدند که زیر هیچ شرایطی دست از خواندن و آموختن بر نخواهند داشت.

به گفته آنان، دختران با تحمیل هرگونه مشقت بازهم به سوی سعادت و ترقی خود و کشور خود حرکت خواهند کرد.

گفتنی است که نهادهای برگزار کننده، همچنین کتاب‌های استاد رهنورد زریاب نویسنده فقید کشور را به این دانش آموزان هدیه کردند.

گفتنی است که طالبان پس از تسلط بر افغانستان، دختران بالاتر از صنف ششم را نگذاشته اند به مکاتب بروند و به آموزش خود ادامه دهند.

پاسخ دادن

دیدگاه خود را وارد کنید
لطفا نام خود را وارد کنید