فقر در افغانستان؛ مردی در کابل به دلیل فقر و گرسنگی خود را آتش زد

0
مردی در کابل به دلیل فقر و گرسنگی خود را در مقابل چشمان کودک چهارساله‌اش آتش زده است.

 شاهدان عینی در کابل می‌گویند که مردی به دلیل مشکلات اقتصادی خود را در برابر کودک‌ چهارساله‌اش آتش زده است.

به گزارش خبرگزاری معمار وحدت؛ این‌ مرد خودش را بامداد امروز دوشنبه، ۲۹ حمل در چهارراهی دهمزنگ آتش زده است.

باشنده‌گان محل دقایقی پس از این که مرد خودش را آتش می‌زند، آتش را خاموش می‌کنند.

اخیراً به دنبال افزایش فقر روزافزون، میزان‌ خودکشی‌ها افزایش یافته است.

همچنین فقر شماری زیادی از خانواده‌ها را وادار به فروش فرزندانشان کرده است.

در پی روی‌کارآمدن طالبان که منجر به قطع سایر کمک‌های خارجی و وضع محدودیت مالی شد، فقر و گرسنگی در افغانستان فراگیر شده است.

در حال حاضر گفته می‌شود که ۲۴.۴ میلیون نفر در افغانستان با ناامنی شدید غذایی روبه‌رو هستند و به کمک و حمایت بشردوستانه نیاز دارند.

پاسخ دادن

دیدگاه خود را وارد کنید
لطفا نام خود را وارد کنید