تاجیکستان و ایجاد اردوگاه‌های موقت برای مهاجران افغان

0

تاجیکستان از ساخت اردوگاه‌های موقت برای ورود احتمالی شهروندان افغانستان در جنوب شهر دوشنبه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری معمار وحدت؛ گفته می‌شود این اردوگاه‌ها با حمایت کمیشنری عالی سازمان ملل متحد برای پناهندگان، بنیاد آغاخان و صندوق نجات کودکان ساخته شده است.

حمیده یوسفی، سخنگوی کمیته حالت های ویژه تاجیکستان، گفت:«این اردوگاه ۶۴ خیمه دارد و با خط برق، آب، حمام و آشپزخانه پیوست شده اند.»

آگاهان روابط بین‌الملل این اقدام تاجیکستان را نوعی همکاری با مردم غیرنظامی دانسته و می‌گویند به دنبال تحولات و اتفاقات امنیتی و نظامی در ولایت‌های شمالی که افزایش پیدا می‌کند این اقدام راهکاری است تا مردم بتوانند پناهگاهی برای خود بیابند.

فهیم کوه دامنی، دیپلمات پیشین در تاجیکستان، می گوید:«تلاشی های خانه به خانه، دستگیری افراد دولتی و شکنجه نمودن شان و برخورد های تبعیض آمیز باعث شده اند که مردم به ستوه بیایند.»

در این میان بخش پناهندگان سازمان ملل متحد از کشورهای مهاجر پذیر خواسته است تا به مهاجران افغانستان در کشورهای شان امکانات و سهولت های بیشتر را فراهم بسازند.

بخش پناهندگان سازمان ملل متحد گفته است که میلیون ها تن در افغانستان غذایی کافی ندارند و از هیمن رو مجبور شده‌اند که خانه‌هایشان را ترک کنند و به کشورهای دیگر پناه ببرند.

در حال حاضر، میلیون‌ها تن از شهروندان افغانستان در کشورهای گوناگون مهاجر شده‌اند اما ایران و پاکستان از کشورهای هستند که بیشترین شمار مهاجران افغانستان را در خود دارند.

پاسخ دادن

دیدگاه خود را وارد کنید
لطفا نام خود را وارد کنید