نرخ اسعار در بازار ارز کابل (شنبه، ۲۷ حمل)

0
به گزارش خبرگزاری معمار وحدت؛ نرخ اسعار در بازار ارز کابل به شرح ذیل است:
دالر خرید ……………… ۸۶.۹۰
۱_دالر فروش ………………۸۷.۰۰
۱_دالراسترلیا خرید ………. ۶۰.۰۰
۱_دالر استرلیا فروش …….. ۶۰.۵۰
۱_دالر کانادای خرید ………. ۷۰.۰۰
۱_دالر کانادای فروش ……… ۷۰.۵۰
۱_فرانک سویس خرید ……. ۹۳.۰۰
۱_فرانک سویس فروش …… ۹۳.۳۰
۱_یورو خرید ………………… ۹۶.۰۰
۱_یورو فروش ………………. ۹۶.۵۰
۱_پوند خرید ………………… ۱۱۳.۵۰
۱_پوند فروش ………………. ۱۱۴.۰۰
۱_درهم خرید ………………. ۲۴.۴۰
۱_درهم فروش ……………… ۲۴.۵۰
۱_ریال خرید ………………… ۲۳.۲۰
۱_ریال فروش ……………….. ۲۳.۲۵
۱_ لیره ترکیه خرید …………. ۶.۰۰۰
۱_ لیره ترکیه فروش ………… ۶.۱۰۰
فی هزارتومان خرید ……………۳.۲۹
فی هزارتومان فروش ……………۳.۳۰
فی هزار کلدار هندی خرید …….. ۱۱۴۰
فی هزار کلدار هندی فروش …… ۱۱۵۰
فی هزارکلدار خرید …………….. ۴۸۸.۰۰
فی هزارکلدار فروش …………… ۴۸۹.۰۰
دالر به کلدار خرید ………………. ۱۷۷.۵۰
دالر به کلدار فروش ……………… ۱۷۸.۶۰
تومان به دالر خرید ………………. ۲۶۶۰۰
تومان به دالر فروش ……………… ۲۶۶۵۰

پاسخ دادن

دیدگاه خود را وارد کنید
لطفا نام خود را وارد کنید