عدالت، نیاز امروز بشر

0

جهان در تب بی عدالتی میسوزد، سینه ها مالامال از درد و رنج است، به هر گوشه ی این جهان خاکی که نظر میکنی رد پای ظلم و بی عدالتی را میبینی، به کدام سو در حال حرکت هستیم،

جهان هرگز اینگونه تاریک و سیاه نبوده و در هیچ دوره ای به این اندازه مردم خسته و ملول از بی عدالتی نگشته بودند، فقر، گرانی، تورم، جنگ، خونریزی، جنایت، قتل و غارت، تبعیض نژادی، فاصله و شکاف عمیق طبقاتی میان اقشار ضعیف و اقشار ثروتمند و متمول، سرکوب عدالت خواهان، فساد اداری، رشوه، نا امنی و حوادثی بی شمار از این قبیل، که موجب شده امروز ما شاهد قیامهای مردمی و خودجوش در بیشتر نقاط جهان باشیم از شرق گرفته تا غرب، از شنبه های سیاه در فرانسه تا تظاهرات در انگلستان، هلند، آلمان، و این روزها هم در آمریکا که خود را کدخدای عالم میداند و در تصورات خویش از خود یک مدینه ی فاضله ترسیم نموده، حال آنکه معلوم میشود این ها جز توهم نبوده و چهره ی حقیقی آنان در رفتار با شهروندان خودشان نمایان گردید، ملاحظه میکنید که چگونه فردی سیاه پوست در زیر زانوی پلیس، آن هم در مقابل دوربین و در کنار خیابان عمومی در حال جان دادن است و شهروندان به اصطلاح متمدن آمریکایی از کنار این حادثه با خونسردی عبور میکنند و عده ای هم در حال تصویربرداری هستند، این است عدالت آمریکایی، این است حقوق بشر آمریکایی، این است عمل کشوری که شعارش؛ برقراری صلح و امنیت در تمام جهان است، و در این روزها مشاهده میکنیم که با تظاهرکنندگان چگونه برخوردهای وحشیانه و عجیب صورت میگیرد، از زیر گرفتن مردم با اتومبیل و اسب تا شلیک مستقیم گلوله به سمت مردم، این مدعیان آزادی بیان حتی به خبرنگاران و تصویربرداران خبری هم رحم نمیکنند، آنگونه که از اخبار به گوش میرسد تا اکنون ۶ تا ۱۶ نفر بر اثر اقدامات پلیس در این تظاهرات جان خود را از دست داده و ده ها نفر زخمی شده اند و صدها نفر نیز بازداشت شده اند، این تصاویر انسان را به یاد تصاویر انتفاضه مردم در اراضی اشغالی فلسطین میاندازد، آنجا که نیروهای غاصب و اشغالگر، خبرنگاران و مردم را مستقیما مورد شلیک گلوله قرار میدهند، با مقایسه ی این تصاویر، پی میبریم که حقیقت اسرائیل و آمریکا یکی است، بلکه قدرتهای سلطه طلب و نوعا دولت های غربی، همین رویکرد و رفتار را دارند، آنها به دنبال سلطه بر منابع ثروت و نفوذ در کشورها هستند، نه به دنبال صلح و ثبات، هر دولت و کشوری که تا به امروز چهره ی حقیقی امپریالیسم را نمیشناخت، امروز قهرا با چهره خبیث و بی رحم آن آشنا گشته و وقت آن رسیده که دولت ها  همسو با ملت ها و دیگر آزادیخواهان و عدالت جویان در مقابل این قدرت های پوشالی و ظالم بایستند، زیرا که آنان از درون در حال فرو پاشی هستند و از بیرون هم عده ی زیادی از آزاد اندیشان، دست از حمایت آنان برداشته اند، به جز عده ای که سرسپرده آنان هستند، مانند برخی از دولتهای عربی و برخی از کشورهای خاورمیانه، که اگر این ها به خود نیایند و بیدار نشوند، سرنوشتی ننگین در انتظار آنان نیز خواهد بود، و در آتش خشم عدالت خواهان خواهند سوخت، و اما دولت افغانستان هم در این دوره ی حساس تاریخی باید موضعی روشن در مقابل سیاست های ضد بشری آمریکا و هم پیمانانش اتخاذ کند، زیرا که این دولت و حکومت، نماینده ی مردمی دلیر، شجاع و ظلم ستیز است که سال های متمادی را در جنگ با استعمارگران شرق و غرب سپری نموده اند، مردمی که خود، قربانی ظلم و تبعیض هستند، مردمی که طعم تلخ فقر و بی عدالتی را چشیده اند و هنوز هم با این گرفتاریها دست و پنجه نرم میکند، امروز ملت ما و تمام مظلومین عالم نیازمند اجرای عدالت و خواهان آن هستند لذا دولت ها باید تمام تلاش خود را در این زمینه به کار گیرند، که حقیقتا عدالت، نیاز امروز بشر است.

پاسخ دادن

دیدگاه خود را وارد کنید
لطفا نام خود را وارد کنید