معرفی سه سرپرست وزیر و رییس بانک مرکزی از سوی رئیس جمهور

0
رئیس باانک مرکزی

رییس جمهور غنی نامزد وزیر و سرپرست وزارت های صحت عامه، شهرسازی و اراضی و امور زنان و نامزد ریاست عمومی بانک مرکزی افغانستان را رسماً معرفی کرد.
ارگ ریاست جمهوری گفته که این سرپرستان عصر دیروز چهارشنبه (۱۴ جوزا) رسماً به وظایف شان معرفی شده‌اند.

گفتنی است که پیش از این، محمود کرزی، محمد جواد عثمانی، حسینه صافی و اجمل احمدی به عنوان نامزد وزرای شهرسازی، صحت عامه، امور زنان و نامزد ریاست بانک مرکزی مقرر شده بودند.

رییس جمهور غنی ضمن سپاسگزاری از نامزد وزرا گفته: “ما (منحیث یک تیم) باید در هر بخش به ویژه اجتماعی و صحت اقدامات منسجم داشته باشیم، بالای کرونا فایق آئیم و از تعهد و صداقت ما ملت مطمئن شود.”

آقای غنی با اشاره بر اینکه افغانستان ماه های دشواری را در پیش خواهد داشت، تاکید کرده که از تمام امکانات بخاطر محو مصیبت کرونا استفاده شود تا انتظارات مردم تا حد توان برآورده گردد.

او افزوده که جایگاه زنان به گونه سرتاسری تامین می شود و هنوز هم کشورما با چالش فقر روبرو است که قابل قبول نمی باشد.

رییس جمهور غنی در بخش تنظیم شهرک‌ها از نامزد وزیر شهرسازی و اراضی خواست که این سکتور بیشتر به حرکت بیاید. وی افزود که شهرک‌های استندرد، مسکن ارزان و قابل اطمینان برای مردم ساخته شود و رنگ شهرهای بزرگ افغانستان را تغییر بدهید.

آقای غنی در اخیر سخنانش گفت که سکتور فعال بانکداری باعث رشد سکتور اقتصادی می‌گردد و افغانستان باید وضعیت خوب اقتصادی داشته باشد و رهبری حکومت از طرح‌های اصولی بانک مرکزی حمایت خواهد کرد.

پاسخ دادن

دیدگاه خود را وارد کنید
لطفا نام خود را وارد کنید