حکومت افغانستان از تصمیم شورای اتحادیۀ اروپا استقبال می کند

0
اتحادیه اروپا

اخیراً شورای اتحادیۀ اروپا تصمیم خویش را در رابطه به صلح و انکشاف افغانستان اعلام کرد و یکبار دیگر بر تعهد سیاسی خود برای حمایت از مردم افغانستان و دستیابی این کشور به صلح، امنیت، ثبات، مردم‌سالاری، رفاه و خودکفایی تأکید ورزید.

اتحادیه اروپا در این تصمیم، حمایت سیاسی و مالی خویش را در آینده مشروط بر محافظت از اصول و ارزش‌های جمهوری و دموکراتیک و تقویت بیشتر آنان نموده است.

برعلاوه، اتحادیۀ اروپا بر توافق سیاسی که از راه مذاکره بدست آید و منتج به صلح و مصالحه دوامدار گردد و دستاوردهای ۱۹ سال گذشته در زمینه دموکراسی و حقوق بشر را بیش از پیش تقویت کند، آغاز فوری مذاکرات بین الافغانی، آتش‌بس بشردوستانه برای متمرکز ساختن تلاش‌ها بر مقابله با شیوع ویروس کرونا و نجات جان مردم، تأکید کرده است.

دولت جمهوری اسلامی افغانستان از تصمیم اخیر شورای اتحادیۀ اروپا بخاطر حمایت از روند صلح و انکشاف افغانستان و اینکه در کنار افغانستان باقی می ماند، استقبال می کند.

همچنان از حمایت های دوامدار اتحادیۀ اروپا از افغانستان به ویژه در زمینه های تقویت دموکراسی، حقوق بشر، انکشاف پایدار و حقوق زنان ابراز امتتان می نماید.

دولت افغانستان به این باور است که روابط استراتیژی افغانستان و اتحادیۀ اروپا بخاطر تقویت ارزش های مشترک و مبارزه با تهدیدات مشترک، پابرجا خواهد ماند و این حمایت ها همیشگی و دوامدار ما را بخاطر رسیدن به اهداف مشترک، بیشتر از پیش متعهد می سازد.

افغانستان و اتحادیه اروپا در دو دهۀ گذشته مشترکاً با تروریزم مبارزه کرده اند و قربانی های زیادی را متقبل شده اند و این بخاطری بود که افغانستان دوباره به لانۀ امن تروریستان مبدل نگردد و تهدیدی را متوجه اروپا و سایر کشورهای منطقه و جهان نسازد.

اتحادیۀ اروپا از نظام جمهوری اسلامی افغانستان که بر مبنای خواست قاطبۀ ملت به میان آمده، حمایت کرده است و نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان با نیروهای ماموریت حمایت قاطع ناتو که کشورهای اتحادیۀ اروپا در آن عضویت داشته، مناسبات دوستانه، صمیمانه و دوامدار بخاطر تامین امنیت مشترک دارند.

پاسخ دادن

دیدگاه خود را وارد کنید
لطفا نام خود را وارد کنید