رئیس جمهور غنی اعتمادنامۀ سفیر جدید روسیه را پذیرفت

0
سفیر جدید روسیه

محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان قبل از ظهر امروز اعتمادنامه دمیتری الکساندروویچ ژیرنوف، سفیر جدید روسیه برای افغانستان را پذیرفت.

رئیس جمهور غنی، ضمن خوش آمدید به سفیر جدید روسیه در افغانستان، از رئیس جمهور روسیه و وزیر امور خارجۀ آن کشور بخاطر معرفی وی، ابراز امتنان نمود.

رئیس جمهور برای موصوف در ماموریت جدید آرزوی موفقیت کرده، گفت که ماموریت شما فصل جدید را در مناسبات و همکاری ها میان افغانستان و روسیه خواهد گشود و نیاز است تا روابط میان دو کشور بیشتر از پیش تحکیم یابد.

رئیس جمهور کشور افزود که در پنج سال گذشته افغانستان مناسبات خویش را با کشورهای آسیای میانه که شرکای مهم آن بوده، گسترش داده است و ما همه ساله هزاران تن محصولات زراعتی را به این کشورها صادر می کنیم.

رئیس جمهور گفت که ما از کشورهای آسیای میانه به افغانستان انرژی وارد می کنیم و می خواهیم به محصولات خویش راه های دیگری را به ویژه به بازارهای روسیه، نیز باز کنیم، تا میوه جات خشک و سایر اقلام را صادر نمائیم. ما خواهان افزایش همکاری های اقتصادی با منطقه و روسیه هستیم.

رئیس جمهور در اخیر صحبت هایش گفت که دیدگاه ما به آینده این است که خط آهن را در افغانستان سرتاسری کنیم و زمینۀ صادر نمودن محصولات خویش را به بازارهای خارجی فراهم سازیم و همچنان افغانستان و روسیه در تحکیم همکاری های منطقوی و صلح مشترکاً کار نمایند.

در مقابل دمیتری الکساندروویچ ژیرنوف سفیر جدید روسیه در افغانستان از رئیس جمهور بخاطر اینکه اعتمادنامه اش را پذیرفت، تشکر کرد و از آغاز ماموریت خویش در افغانستان ابراز خرسندی نمود.

وی گفت که در جریان ماموریت اش، مناسبات میان افغانستان و روسیه را بیشتر از پیش تحکیم خواهد بخشید و در زمینۀ گسترش همکاری های اقتصادی تلاش خواهد کرد

پاسخ دادن

دیدگاه خود را وارد کنید
لطفا نام خود را وارد کنید