اتحادیه اروپا در مورد کاهش کمک‌هایش به افغانستان هشدار داد

0

اتحادیه اروپا می‌گوید که پشتیبانی مالی و سیاسی این اتحادیه از افغانستان مشروط به عدم برگشت امارت اسلامی، حفاظت از دستاوردهای نزده سال، پشتیانی از حقوق مردم، حفاظت از جمهوری، آتش‌بس دایمی و آغاز بی‌درنگ گفت‌وگوهای میان افغانان، است.

اعلامیه اتحادیه اروپا بر موارد ذیل تأکید کرده‌است؛

۱ – یک راه حل سیاسی برای صلح باید احیا شود که در آن دستاروردهایی که در عرصه دموکراسی و حقوق‌بشر در نزده سال بدست آمده اند حفظ شوند؛

۲ – تمامی گروه‌های قومی به ویژه طالبان باید از فرصت پیش آمده برای صلح استفاده کنند؛

۳- حکومت افغانستان باید روند حکومت‌داری پاسخ‌ده و همه‌شمول را ادامه بدهد و اطمینان دهد که تیم مذاکره کننده همه‌شمول و متنوع باشد؛

۴ – طالبان باید اراده واقعی برای صلح نشان دهند و برای آغاز روند گفت‌وگوهای میان افغانان اعتماد سازی کنند؛

۵ – اتحادیه اروپا از فراخوان دبیرکل سازمان ملل متحد برای آتش‌بس جهانی به منظور مبارزه با بیماری کووید نزده پشتیبانی می‌کند؛

۶ – اتحادیه اورپا با پشیبانی از قطع‌نامه شورای امنیت سازمان ملل متحد، نه امارت اسلامی را به رسمیت می‌سناسد و نه از آن پشتیبانی می‌کند؛

۷ – تمامی کنشگران سیاسی در افغانستان باید برای مبارزه با بیماری کووید نزده تلاش کنند؛

۸ – اتحادیه اروپا انتظار دارد که روند سیاسی منجر به ایجاد یک افغانستانی شود که در آن از ارزش‌ها و حقوق مردم پشتیبانی شود؛

۹ – برای ادامه پشیبانی جامعه جهانی از روند صلح درافغانستان نیاز ضروری دانسته می‌شود که این روند سرعت بخشیده شود؛

۱۰ – اتحادیه اروپا آماده است که از مردم افغانستان پشتیبانی سیاسی و مالی کند؛

در همین حال، حنیف اتمر، سرپرست وزارت خارجه افغانستان از این اعلامیه اتحادیه اروپا پشیتبانی کرده‌است و گفته‌است که افغانستان همیشه روابط نیک با اتحادیه اروپا داشته‌است.

پاسخ دادن

دیدگاه خود را وارد کنید
لطفا نام خود را وارد کنید