وزارت دفاع طالبان: تشیکل و ساختن ارتش صد هزار نفری به زودی تمام خواهد شد

0
چهار و نیم ماه پس از فروپاشی ارتش پیشین، طالبان از روی کار آمدن یک ارتش تازه در کشور خبر میدهد.
به گزارش خبرگزاری معمار وحدت ؛ وزارت دفاع طالبان می گوید که کار در باره ایجاد ارتش یک صدهزار نفری در کشور پیش رفته است.
سخنگوی این وزارتخانه می گوید که کار در باره ایجاد ارتش تازه تا هشتاد درصد پیش رفته است و به نیروهای امارت اسلامی اولویت شامل شدن در آن داده می شود.
عنایت الله خوارزمی، سخنگوی وزارت دفاع، گفت: “در کنار نام نویسی، در کندک ها و لواها توظیف هم میشوند.و کارها بیشتر از ۸۰ فیصد پیش رفته اند و به زودی تمام خواهند شد”.
وزارت دفاع طالبان برای تشکیل ارتش تازه کمیته بیست نفری را گماشته بود، و این کمیته سرگرم تصمیم های نهایی در این باره است.
عنایت الله خوارزمی، سخنگوی وزارت دفاع طالبان، می گوید: “وظیفه این کمیته این است که بر اساس نیاز ها و ضرورت ها یک تشکیل منظم و به جا را در وزارت دفاع آماده بسازد و تشکیل بدهد البته که این کمیته هم کارش روبه نهایی شدن است”.
هرچند طالبان از آغاز کار دوباره شماری از کارمندان و نظامیان پیشین وزارت دفاع و قل اردوها خبرمی دهد اما برخی از نظامیان پیشین خواهان کار گیری بیشتر از تجربه ها و دانش، نظامیان پیشین استند.
جنرال ثمر سادات، نظامی پیشین، گفت: ” اردو باید معیاری باشد و مطابق اصول خدمات عسکری این نهاد، خود را برابر نماید. یعنی نظامیان دارای لباس و قیافه منظم باشند”.
در همین حال عزیز مجددی، استاد دانشگاه، می گوید:”اردوی ملی باید متشکل از تمام اقوام ساکن در کشور باشد. و همچنان از نیروهای مسکلی و متخصص اردوی قبلی هم در اردوی جدید استفاده شود.”
شمار نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان در حکومت گذشته به سه صد و پنجاه و دو هزار تن می رسید.
از این میان یکصد و نود هزار تن آن را نیروهای ارتش می ساختند.

پاسخ دادن

دیدگاه خود را وارد کنید
لطفا نام خود را وارد کنید