نیروهای ترکیه نصف آب شرب شهرک حسکه و حومه سوریه را قطع کردند

0

مدیر مؤسسه آب آشامیدنی حسکه سوریه گفت: نیروهای اشغالگر ترکیه مانع ورود کارمندان مؤسسه آب رسانی به ایستگاه علوک شدند و فقط نیم چاه های آب  را به کار انداختند که برای تامین آب شرب شهروندان کافی نیست که به جیره بندی آب شرب می انجامد.

وی بر ضرورت ورود به کارمندان مؤسسه آبرسانی به ایستگاه پمپاژ آب علوک جهت رفع نقض های فنی و به کار انداختن همه پمپ ها و چاه ها جهت تامین آب شرب بیش از یک میلیون نفر ساکن شهر حسکه و اطراف آن تاکید کرد.

شایان به ذکر است که نیروهای اشغالگر ترکیه و مزدوران آنان چندین بار با مسدود کردن جریان آب در ایستگاه پمپاژ آب علوک آب شرب ساکنان استان حسکه را قطع کردند.

پاسخ دادن

دیدگاه خود را وارد کنید
لطفا نام خود را وارد کنید