صلاحیت های سرور دانش مشخص شد

0

دفتر مطبوعاتی معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان نوشت: بر اساس حکم مورخ ۱۰ ثور ۱۳۹۹ محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در دور جدید حکومت نیز مانند پیشین ۱۳ کمیته فرعی کابینه دولت جمهوری اسلامی افغانستان زیر رهبری استاد سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری فعالیت خواهند کرد.

بر مبنای حکم رئیس جمهور، کمیته ها و شوراهای ذیل زیر رهبری معاونت دوم کار خواهند کر:

۱- کمیته عدلی و قضایی،

۲- کمیته قوانین،

۳- کمیته مصونیت سکتور خصوصی،

۴- کمیته هماهنگی و پیگیری قضایای غصب املاک دولتی و عامه،

۵- کمیته ملی سوادآموزی،

۶- کمیته مشترک حکومت و رسانه ها،

۷- کمیته فرهنگی و خدمات اجتماعی،

۸- کمیته حج عمره و زیارات،

۹- کمیته ملی احصاییه،

۱۰- کمیته اضطراری جلوگیری از شیوع ویروس کرونا،

۱۱- شورای عالی ستندرد،

۱۲- کمیسیون حمایت از اطفال،

۱۳- کمیسیون نظارت از تطبیق پالیسی ملی جوانان.

در ادامه این خبرنامه آمده است، که بر اساس حکم رئیس جمهور این امر به منظور تمثیل حکومتداری خوب، تامین پاسخگویی و مسئولیت پذیری بهتر در قبال تعهدات ملی حکومت در برابر مردم و شورای ملی صورت می گیرد.

پس از صدور حکم رئیس جمهور، معاون دوم رئیس جمهور به همه ادارات مربوطه که بر اساس حکم شامل کمیته های سیزده گانه هستند، هدایت داده است تا در جهت برگزاری نشست ها و کارهای کمیته ها بیشتر از دوره پیش همت گمارند و آمادگی کامل داشته باشند.

پاسخ دادن

دیدگاه خود را وارد کنید
لطفا نام خود را وارد کنید