افول ۲۰ درصدی قیمت مواد نفتی در روزهای اخیر افغانستان؛

0

آمارگیری‌ها نشان می دهد که بهای نفت در ایالات متحده این روزها به منفی ۳۷ دالر رسیده است که از سال ۱۹۷۰ به این سو بی سابقه بوده است. به گفته کارشناسان دلیل این افول بی سابقه پر شدن ذخایر شرکت‌های نفتی این کشور است که باعث شده نفت مازاد بر تولید خود را با بهای منفی بفروشند. اما اینکه این اتفاق غیرعمد بوده باشد را در آینده پی خواهیم برد؛ زیرا سالها پیش امریکا برای توازن در قیمت گندم، گندم اضافه‌ی خودرا به دریا می انداخت…!
افغانستان؛ کشوری که از وارد کننده‌گان نفت و مواد نفتی می باشد نیز از این قاعده مستثنی نیست.

به گزارش از خبرگزاری معمار وحدت؛
اتاق های تجارت و سرمایه گذاری خبر از ۲۰ درصد کاهش مواد نفتی و گاز می دهد؛
به گفته اتاق تجارت و سرمایه گذاری از این پس یک لیتر پترول ۳۵ افغانی، یک لیتر دیزل ۳۸ افغانی و یک کیلو گاز مایع ۳۸ افغانی به فروش می رسد که پیش از این یک لیتر پترول ۴۵ افغانی، یک لیتر دیزل ۴۵ افغانی و یک کیلو گاز مایع ۵۰ افغانی به فروش می‌رسید.
طبق بهایی که جدیداً که از سوی اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری مشخص شده، بهای مواد نفتی در حدود ۲۰ فیصد کاهش یافته است.
این اتاق تأکید می‌کند که نرخ جدید قابل اجرا است و تمام فروشندگان مواد نفتی و گاز مایع، موظف‌اند تا براساس این نرخ عمل کنند.
از سویی دیگر وزارت زراعت و مالداری خبر از کاهش ۶ افغانی در بهای تخم مرغ می دهد که گویا در روزهای اخیر بهای آن به ۱۲ افغانی رسیده بوده است!

پاسخ دادن

دیدگاه خود را وارد کنید
لطفا نام خود را وارد کنید