مصاحبه سید مسعود کاظمی با شبکه طلوع نیوز با موضوع حادثه بغلان

0

مجری : حال جدا از این که هر سال مراسم یابود گرفته میشود چه کار تاثیر گذاری در این ۱۲ سال انجام شده در این باره؟

آقای کاظمی : عرض سلام خدمت شما و مردم عزیز

در مورد حادثه بغلان و پیگیری حادثه از طرف دو دولتی که گذشت هم دولت قبل و هم دولت کنونی هیچ گونه فعالیتی صورت نگرفته است. حقیقت امر به همین منوال است. ما بارها از اینها تقاضا کردیم که پرونده حادثه بغلان باید بازگشایی شود، حداقل به حرکت بیافتد که ما بفهمیم موضوع به چه قرار است. ببینید حساس ترین قضیه ای که در مورد حادثه بغلان است و ماهم از تمام جوانبش اطلاع داریم، زمانی که این هیئت به سمت بغلان حرکت کردند هم به وزارت دفاع و هم به وزارت داخله و هم به امنیت ملی اطلاع رسانی شده بود، ، این گروپ و هیئت که در راس انها شهیدکاظمی بود به سمت بغلان حرکت می کنند. اما متاسفانه گرفتن امنیت آن مرکز به صورت سطحی صورت گرفته شده بود که حتی هیچ کدام از مجموعه ها حضور نداشت. در روزی که حادثه اتفاق افتاد و بعد از حادثه اینها دو کمیسیون تشکیل دادند ، یکی پارلمان و یکی جبهه ملی که در آن زمان اپوزیسیون دولت بود، اما به جایی نرسید. متاسفانه در هر دو حکومت چه در دوران آقای کرزی و چه در دوران حکومت آقای غنی کار قابل لمس و قابل مشاهده ای برای پرونده حادثه بغلان صورت نگرفت.

مجری: به این ترتیب شما در این همه سال هیچ گونه سر نخی از طرف حکومت ها دریافت نکردید؟

آقای کاظمی :نه متاسفانه، نه تنها سر نخ ها دریافت نشد بلکه به نظر من محدودیت هایی هم ایجاد شد برای بررسی رویداد. در دولت آقای کرزی ما بارها و بارها از این ها خواستیم که اگر شما نمیتوانید پیگیری کنید، امکاناتش را فراهم سازید،چه از لحاظ مجوز چه از لحاظ دسترسی به امکانات و اطلاعاتی که ما بتوانیم پیگیری  کنیم، چرا چون شهید کاظمی یک شخصیت ملی بود ، خیلی از طیف های کلان بهش دل بسته بودن و خیلی از مجموعه های کلان پشت سر ایشان ایستاده بودند ولی متاسفانه نه تنها آن طور نشد بلکه به ما اجازه ای برای رسیدگی و پیگیری حادثه بغلان داده نشد.

مجری : آقای کاظمی در همان سالهای اول یادم است که بیشتر یاد می شد از دست های پیدا و پنهان در پشت این رویداد ، شما اطلاعاتی که از این حادثه دارین ؟ آیا چنین چیزی میتواند در میان باشد ؟

آقای کاظمی: ببینید باید بررسی صورت بگیرد حضور شهیدکاظمی ، عملکرد شهید کاظمی نسبت به کشور به ضرر کی بوده است؟ اقتصادسرپا ، امنیت کافی ، رفاه در زندگی مردم ،انگیزه در میان جوانان به ضرر کدام طیف بوده؟ چه در داخل چه در خارج ، ما میبینیم از روزی که شهید کاظمی به شهادت رسید نه تنها اوضاع خراب شد  بلکه کشور به یک سمت دیگر رفت. ببینید کدام یک از اطیاف چه در داخل و چه در خارج به نفع شان است که ایجاد انگیزه ، شور و نشاط در بین مردم کم رنگ شود، امنیت و اقتصاد دچار مشکل باشد ، ماهیچ چیز نداشته باشیم و یک کشور وابسته باشیم. این کدام مجموعه هاست که میخواهند کشور به این سمت حرکت کند، اینها میتوانند در حادثه بغلان دست داشته باشند.

مجری: پس شما هم شخصی جدا از نهاد های حکومتی قانونی دست به کار نشدید؟

آقای کاظمی: نه متاسفانه ماهم محدودیت داریم، هم درون حکومت ها نقش اساسی نداشته ایم و حکومت آقای کرزی به هیچ عنوان نپذیرفت که ما میتوانستیم به صورت شخصی پیگیری کنیم .

مجری : حالا جایگاه آقای کاظمی در شرایط فعلی افغانستان چقدر محسوس و خالی است ؟

آقای کاظمی: چون شهیدکاظمی هم در نشست بن هم پیش از صفحه تازه افغانستان در دوران جهاد و مقاومت هم نقش کلانی را ایفا میکرد.توجه داشته باشید، شهید کاظمی ایجاد تشنج نمیکرد بلکه مانع تشنج هم میشد، شهیدکاظمی در زمان وزارت تجارت با وجود ایجاد کمیسیون عالی اقتصاد ملی، تدوین قانون نوین اقتصاد ملی و ایجاد بنادر مختلف، با وجود همه این ها بازهم یک حالت نارضایتی داشت، ما سوال میکردیم چرا این حالت نارضایتی برای شما به وجود آمده؟ ایشان در جواب میگفتند که فاصله بین من و مردم نباید ایجاد شود. شهیدکاظمی همیشه در بین مردم بود، رفاه و صلاح مردم را میخواست و بارها و بارها از طرف آقای قانونی همین حرف ذکر شده که هر زمان مجلس به بن بست می خورد آقای کاظمی این بن بست را باز میکرد. در سیاست های کلی کشور، اگر گره ای می افتاد شهیدکاظمی همین گره را باز میکرد. توانایی باز کردن گره را داشت، مشکل را بیان میکرد و راه حل مشکل را هم میدانست. امروز اگر شهیدکاظمی می بود روال کشور به این سمت نمیرفت، وضعیت  صلح و انتخابات را ببینید. انتخابات با وجود یک میلیون و هفتصد هزار شرکت کننده چند وقت است که نتایج اعلام نشده است. صلح هنوز مشخص نیست ، طالبانی که یک گروه محدود هستند باید باکی  صلح بکنند؟ آیا با ملت افغانستان، یا بادولت افغانستان، یا با احزاب و یا با کشور های خارجی ؟ اگر امروز شهید کاظمی می بود انسجام میان هیئت صلح کننده و طالبان بشدت ایجاد می شد و حداقل امروز یک  محوریت داشتیم بابت این موضوع.

مجری : آیا مشخصاً میدانید دیدگاه ویژه ای که آقای کاظمی در مورد صلح و جنگ افغانستان داشت چه بوده است ؟

آقای کاظمی : شهیدکاظمی همیشه به دنبال این بود که کشور از هر لحاظ دارای امنیت و رفاه باشد ، اما صلحی میخواست که عزت مردم افغانستان، شرف مردم افغانستان ، آزادی مردم افغانستان در اولویت باشد. ما چه طور می توانیم  صلحی داشته باشیم که در آن افغانستان از دوران قبل بدتر باشد. شهید کاظمی صلح با عزت میخواست، صلحی  که مردم افغانستان در اولویت باشد. دیگران هم که در کشور هستند سهیم باشند، در انتخابات یا در جریان سیاسی کشور ما اولویت مردم بود. اول و آخر مردم بود و آرامش مردم.

مجری: امروز اندکی در این مراسم از وضعیت خانوادگی آقای کاظمی سخنانی بیرون آمد که در چه شرایطی زندگی میکردند؟

آقای کاظمی : جالبی بحث همین است که میان زندگی شخصی شهید کاظمی و جایگاه سیاسی  و اجتماعی ایشان تعارض شدیدی وجود داشت.شهیدکاظمی به بحث های مالی و اقتصادی هیچ  توجهی نداشت  زیرا برای ایشان منافع ملی و شرایط اقصادی کشور در اولویت بود. ما همیشه وقتی به ایشان فشار می آوردیم برای ایجاد یک زمینه اقتصادی در داخل خانواده، به من میگفتند که پسرم در دست من سه لیوان خون است که احساس میکنم خون شهداست امانت در دست من که هیچ وقت نمیتوانم آن ها بشکنم و نه میتوانم از بین ببرم. شهیدکاظمی در دوران زندگی خودش اجاره نشین بود. بعد از ان هم ما ( خانواده شهیدکاظمی) اجاره نشین ماندیم. بنیاد شهیدکاظمی و ایجاد کارهای فرهنگی همیشه با شکست و رنج بود چرا ؟ چون که ما از لحاظ اقتصادی امکانات کافی را نداشتیم، که کاری مداوم و ادامه دار انجام دهیم. یک گله مندی مردم دارند احساس می کنند که ما از آنها دور هستیم ، به هیچ وجه این گونه نیست که ما از مردم دور باشیم .ما در هر زمان و هرمکان  که هر نوع توانایی و امکانات برای ما فراهم شده ، ما در خدممت مردم بوده و هستیم ، اما بعضی اوقات محدویت های زمانی و مکانی وجود دارد . ما در اکثر وقت ها نتوانستیم کار وسیع و گسترده ای به نام شهید کاظمی انجام دهیم، خانواده شهید کاظمی و بنده به عنوان ریاست بنیاد شهید کاظمی و معاونیت حزب اقتدار ملی به خاطر همین محدودیت ها و نبود امکانات نتوانستیم حرکتی بزرگ انجام دهیم . چون شهید کاظمی یک زندگی بسیار ساده و در سطح متوسط جامعه داشته است .

مجری : پس از آن رویداد بسیار غم انگیز آیا از خانوداه شما به جز عموی تان (داکتر سید علی کاظمی )که در مجلس نمایندگان بوده، می خواهید نقشی در حکومت و سیاست داشته باشید ؟

آقای کاظمی : ما تا همین سه ماه  گذشته هیچ گونه نقش سیاسی در درون حکومت و در جریانات سیاسی نداشتیم، به دلیل آنکه مشغول تحصیل بودیم و نمی توانستیم در این جریانات سهیم باشیم . از همین رو بنده به عنوان معاون حزب اقتدار ملی و ریاست بنیاد شهید کاظمی از سه ماه پیش به این طرف به جریانات سیاسی و فرهنگی ورود پیدا کردیم.

من یک موضوع را خدمت شما عرض می کنم شهید کاظمی بعد از شهادت خود هم مظلوم بود . به این دلیل که شهید کاظمی از طرف دولت وقت تحریم بود, در درون حکومت از یک جریانات قوی برخوردار نبود و هم از یک قوم اقلیت بود . مظلومیت شهید کاظمی به این خاطر است که نه به شهید کاظمی لقبی داده شد، نه دانشگاه، نه خیابان و جاده ای به نام شهیدکاظمی نامگذاری شد . امروز شما می بینید کسانی که بعد از شهید کاظمی به شهادت رسیدند بسیار به ساده گی لقب و مکان های گوناگون به آنها داده شد و می شود ، ولی چون بعد از شهید کاظمی مکانیزم های سیاسی قوی وجود  نداشت با وجود اینکه خودش به طور تمام و کمال در سطح  کلان کشور حضور داشت و از جایگاه ویژه ای برخوردار بود  با وجود همین مکانیزم ها که در کشور ما ضعف قلمداد میشود در قبالِ شهید کاظمی بی تفاوتی انجام شد.

پاسخ دادن

دیدگاه خود را وارد کنید
لطفا نام خود را وارد کنید