هرچه زمان می‌گذرد نسل نو و افغانستان امروز به روایت معمار وحدت ملی در حوزه‌های مختلف ضرورت بیشتر پیدا می‌کنند. زمانی که روایت معمار وحدت ملی در یک قالب ساختاری مراجعه کنیم (به صورت سخن، نوشتار، سرود، فیلم و تلویزیون ) سکانس‌ها از یک رخداد قصه‌ای یا غیر قصه‌ای را توصیف می‌کند. اینجا روایت شکل می‌گیرد. همانطوریکه می‌دانیم روایت معمار وحدت ملی داستان و افسانه‌های که فراورده‌های تخیلی باشد و در جهان واقعی امروز ما خودش را نمایان کند نیست. ما زمانی که از روایت سخن می‌کنیم و او را مترادف داستان می‌شماریم در حقیقت روایت همان داستان که هم سطح روایت و یکی باشند نیست. روایتی که اینجا منظور است داستان تخیلی و اصلا قصه نیست. یا به بیان دیگر یک روایت ممکن است توسط یک شخصیت در خلال روایت بزرگ‌تر نقل شود. یک بخش مهم از روایت، شیوهٔ روایت است. شیوه‌های به‌ کاررفته برای برقراری ارتباط در روایت به عنوان یک عملکرد را روایت‌گری می‌نامند. منظور مان از روایت معمار وحدت ملی در اینجا از دیدگاه روایت‌شناختی، روایت یک رخداد یا مجموعه‌ای از رخدادها است که شهید کاظمی در نشست‌ها، کنفرانس‌ها، مصاحبه‌ها، موقف‌گیری‌ها و صحبت‌هایش در مجلس نمایندگان و جاهای دیگرانجام داده است و صورت گرفته است و به روایت تازه امروز مان درآمده است. افکار و اندیشه‌های شهید کاظمی معمار وحدت ملی برای نسلِ امروز و فردای مان است. در این اینجا به دو روایت اشاره می‌شود یکی مسئولیت‌پذیری و دیگر تغییر در دسترخوان مردم”

مسئولیت‌پذیری؛ ” آنچه خیلی آزار دهنده شده برای مردم افغانستان این است که در خیلی موارد هیچ‌کس مسئولیت نمی‌گیرد. شهید کاظمی بر مسئولیت‌پذیری انسان
به عنوان انسان که بی‌هدف آفریده نشده است و هم مسئولیت پذیری افراد در برابر جامعه و مسئولیت‌پذیری حکومت در برابر مردم تاکید دارد. روایت او از مسئولیت‌ پذیری برای نسل امروز پاسخگو بودن حکومت است، تنها در سایه احساس مسئولیت در برابر جامعه است که رعایت حقوق دیگران معنا پیدا می‌کند و شومی ظلم و ستم آشکار می‌شود. باز هم، تنها به همین سبب است که با دیدن رنج گرسنگی و فقر و اندوه در چهره دیگران، روح آدمی آزار می‌بیند و بی‌تفاوتی برای او واژه نامأنوسی می‌شود. این پیام در شرائط فعلی هم شهروندان را مسوول می‌داند که در برابر دیگر احساس مسئولیت کنند و هم حکومت را که مسئولیت بپذیرد. این روایت برای همه در افغانستان امروز است. شهید کاظمی روایت مسئولیت‌پذیری را در تمام حوزه‌ها به مان نشان می‌دهد. او در مصاحبه‌ی از خاطراتی دوران جهاد قصه‌ی جذاب و انگیزشی را به نسل امروز منتقل می‌کند‌‌. مسئولیت پذیری در برابر رفاقت و همراهان او تکه نان را به رفیق‌اش می‌دهد و خودش دستمال را می‌خورد این روایت اوج ایثار و فداکاری معمار وحدت ملی را به تصویر می‌کشد.

دو: تغییر در دسترخوان مردم؛ روایت دیگری شهید سید مصطفی کاظمی تغییر در دسترخوان مردم تکامل و پویایی اقتصادی و درآمدی ملی است شهید کاظمی به بر اساس همین روایت” باید در دسترخوان مردم افغانستان تغییر ایجاد کرد.” بندرچابهار را مطرح کرد. بندرچابهار یکی از عوامل مهم رشد اقتصادی و توسعه‌ی تجارتی است. روایت معمار وحدت ملی از تغییر در حوزه‌ی اقتصادی نیازمند تلاش و کار جدی حکومت و نسل امروز و افغانستان جدید برای نسل‌های بعدی است. تغییر در دسترخوان مردم از درخشان‌ترین و قشنگ‌ترین روایت مردم است. این روایت با توده‌های مظلوم سخن می‌کند او از کلماتی مدرن ناآشنا غربی فرار می‌کند و با این روایت به دل‌های مردم عام رسوخ می‌کند. این روایت در قلب هر انسان این سرزمین رسوخ کرده و ریشه دوانده است. برای تغییر در دسترخوان مردم به نقش پارلمان را اساسی می‌پندارد‌. ( در یک نظام مشروع مورد حمایت بین‌المللی به چه دلیل افغان‌ها در پشت دروازه‌ی سفارت خانه‌های کشورهای دیگر صف ببندند و به صورت قاچاق و غیر قاچاق از کشور خارج شوند. رییس‌جمهور باید اعلام کند که بی‌اعتمادی‌ها، بی‌ثباتی‌ها و تقابل قدرت در داخل افغانستان به نفع کشور نیست. بنابراین بهتر است که ما امروز به یک حرکت جدید متوسل شویم. این تایید کردن‌ها و رد کردن‌ها هیچ کاری به جایی نخواهد رسانید. پارلمان به جای وعده دادن‌های به جا و بی‌جا ، مسولیت دارد که رهنمایی مثبت به حکومت بدهد. امروز تاریخ افغانستان نسبت به عملکرد حکومت و پارلمان افغانستان قضاوت خواهد کرد و ملت افغانستان نسبت به عملکرد حکومت و پارلمان افغانستان بی‌تفاوت نخواهد ماند.
او به روایت تغییر در دسترخوان مردم به مجلس نمایندگان می‌رود. صدای می‌شود بیشتر از این‌که شنیدنی باشد دیدنی و حس کردنی است. این روایت نسل امروز را به چالش بزرگ در برابر تاریخ فرامی‌خواند” اگر دیدید در جامعه‌ای ظلم، آدم کُشی، خیانت، بی‌عدالتی، فتنه، دروغ ، رشوه ، فساد و فاصله میان بندگان خدا در اوج خود رسیده است، بدانید که معلول رهبریِ رهبرانِ جائر و باطل می‌باشد”. در روایت به نسل نو و افغانستان امروز می‌گوید که مردم بفهمند مشکلات تغییر در دسترخوان مردم از کجا سرچشمه می‌گیرد از رهبری رهبران جابر و باطل و حکومت ضعیف. با این روایت مردم نظارت کنند و اعتراض کنند و رهبران حکومت در کارکردهای شان تغییر بیاورند. ما در تلاش هستیم که روایت معمار وحدت ملی را به نسل جدید و افغانستان امروز بگونه‌ی شایسته و بابسته منتقل کنیم و بازتاب دهیم.

پاسخ دادن

دیدگاه خود را وارد کنید
لطفا نام خود را وارد کنید