جامعه بین‌المللی خواهان پایان جنگ و خشونت آتش بس فوری در افغانستان

0

وزارت امور خارجه کشور می‌گوید که نمایندگان خاص سازمان ناتو، اتحادیه اروپا، امریکا و کشورهای اروپایی خواهان آتش بس فوری در افغانستان شدند.

به گزارش خبرگزاری معمار وحدت ؛ وزارت امور خارجه گفته که این وزارت از اعلامیۀ نمایندگان خاص سازمان ناتو، اتحادیۀ اروپا، امریکا، فرانسه، جرمنی، ایتالیا، ناروی و انگلستان که به تاریخ ۲۳ جولای ۲۰۲۱ در شهر روم – ایتالیا به هدف توقف خشونت‌ها از جانب طالبان، استقرار آتش‌بس فوری و دریافت راه حل سیاسی در افغانستان، صادر گردید استقبال می‌کند.

در این اعلامیه، نمایندگان خاص کشورها و سازمان‌ها، بر تعهد شان برای تداوم حمایت‌ها از افغانستان جهت رسیدن به راه حل سیاسی با درنظرداشت پنج اصل عمده تأکید کردند. این اصول دربرگیرندهٔ (۱) دولتداری همه‌شمول، (۲) حق مردم برای انتخاب زعامت سیاسی، (۳) حفظ حقوق‌بشر به شمول حقوق زنان، جوانان و اقلیت‌ها، (۴) تعهد دوامدار برای مبارزه با تروریزم به منظور حصول اطمینان از مبدل نشدن افغانستان به پناهگاه‌های امن تروریستان و (۵) احترام به قوانین بشردوستانه بین‌الملل، می‌باشد.

وزارت امور خارجه گفته که ما پنج اصل مطرح شده را در این اعلامیه، بیانگر خواست و ارادۀ واقعی مردم و دولت افغانستان در راستای تأمین صلح و ثبات پایدار در کشور دانسته و از آن حمایت می‌کنیم.

دولت جمهوری اسلامی افغانستان ضمن استقبال از مواضع کشورها و سازمان‌ها مبنی بر تقبیح تشدید حملات طالبان، جنگجویان خارجی و گروه‌های تروریستی منطقه‌یی و بین‌المللی در کشور، از تأکید این اعلامیه بر تحقق مفاد قطعنامهٔ ۲۵۱۳ شورای امنیت سازمان ملل حمایت می‌کند.

وزارت امور خارجه کشور تاکید کرده که دولت جمهوری اسلامی افغانستان تطبیق مفاد این اعلامیه را گام مثبت در راستای تأمین صلح پایدار، ثبات و حفظ دستاوردهای بیست سال پسین در کشور دانسته، پابندی و تعهد‌ش را برای تحقق آن ابراز می‌دارد.

پاسخ دادن

دیدگاه خود را وارد کنید
لطفا نام خود را وارد کنید