کابینه سند بودجه وسط سال مالی ۱۴۰۰ را تایید کرد

0

سند بودجه وسط سال مالی ۱۴۰۰ با سقف مجموعی مبلغ ۴۴۸.۵ میلیارد افغانی در جلسه کابینه تایید شد.

به گزارش خبرگزاری معمار وحدت ؛ طبق اعلامیه وزارت مالیه، از این مقدار بودجه ۳۱۷.۹۰۹ میلیارد افغانی آن را بودجه عادی و مبلغ ۱۳۰.۵۸۰ میلیارد دیگر آن را بودجه انکشافی تشکیل می‌دهد.

وزارت مالیه گفته است که در کودهای مختلف بودجه عادی بخصوص برای پرداخت معاشات متقاعدین، افزدوی دو هزار افغانی در معاشات کارمندان پائین رتبه تزئید صورت گرفته است.

این وزارت افزوده که در بودجه انکشافی علاوه بر نیازمندی موجود، یک تعداد فعالیت‌های جدید مانند هزینه پروژه انتقال مسئولیت میادین هوایی به دولت، پروژه دیجیتال سازی و حکومتداری الکترونیکی نیز شامل شده است.

وزارت مالیه علاوه کرده در جلسه امروز کابینه هشت برنامه انکشافی دارای اولویت حکومت، از برنامه‌های ملی صحت، معارف، میثاق شهروندی، آب و مدیریت منابع طبیعی که اکثرا از وجوه غیراختیاری تمویل می‌شود، اعلام شده است.

اخیرا رسانه‌ها به نقل از منابعی در وزارت مالیه گزارش‌هایی را منتشر کرده‌اند که افغانستان در سال جاری با کسر بودجه مواجه است و امکان دارد این کسری نیز افزایش یابد.

پیشتر سندی در رسانه‌ها درز کرده بود که وزارت مالیه گفته بود که برای پروژه‌های اختیاری بودجه کافی در اختیار ندارد.

پاسخ دادن

دیدگاه خود را وارد کنید
لطفا نام خود را وارد کنید