اشرف غنی: بودجه پروژه‌هایی که تاهنوز آغاز نشده برای برنامه‌های دیگر در نظر گرفته شود

0

محمداشرف غنی رئیس جمهور کشور به وزارت مالیه دستور داده که در بررسی بودجه وسط سال، آنعده اداراتی که پروژه‌های آنان تا اکنون آغاز نگردیده، بودجه‌شان برای برنامه‌های قابل تطبیق دیگر مدنظر گرفته شود.

به گزارش خبرگزاری معمار وحدت ؛ ارگ ریاست جمهوری گفته که جلسۀ گزارش دهی وزارت مالیه در مورد مبارزه با فساد اداری به ریاست آقای غنی، روز گذشته (یکشنبه ۲۰ سرطان) در ارگ دایر شد.

ابتدا مسئولین وزارت مالیه، پلان تخنیکی خویش را برای مبارزه با فساد اداری و تطبیق اصلاحات، با رئیس جمهور شریک ساختند.

آنان افزودند که پلان وزارت مالیه در شش محور از جمله بودجه، تعهدات، تدارکات، مدیریت قراردادها، پرداخت ها و تفتیش ترتیب شده است.

در این جلسه روی بخش های مختلف پلان متذکره صحبت شد و تاکید صورت گرفت که ضمن بهبود پلان، با وزارت ها و سایر ادارات دیگر نیز شریک ساخته شود.

آقای غنی، گفت که روایت واضح به مردم در راستای شفافیت و موثریت در برنامه های دولت و در مجموع روند مبارزه با فساد اداری ایجاد گردد و از منابع که در اختیار دولت وجود دارد، به گونه شفاف و موثر استفاده شود.

رئیس جمهور تصریح کرد که وزارت مالیه حمایت رهبری حکومت و همکاری سایر ادارات را در راستای مبارزه با فساد و تطبیق اصلاحات، با خود دارد.

همچنان آقای طی نشست جداگانه با مسئولین وزارت مالیه و شمار دیگری از وزارت ها و ریاست های مستقل، در رابطه به پلان وزارت مالیه صحبت کرد.

در این نشست در خصوص آوردن اصلاحات در مصارف، همکاری بیشتر ادارات مربوطه با همدیگر، تجدید نظر و دقت لازم بالای مصارف بودجه و آمادگی در رابطه به بودجه وسط سال و سال آینده صحبت گردید و تاکید صورت گرفت که در بررسی بودجه وسط سال، آنعده اداراتی که پروژه‌های آنان تا اکنون آغاز نگردیده، بودجه شان برای برنامه های قابل تطبیق دیگر مدنظر گرفته خواهد شد.

به همینگونه خاطرنشان گردید که وزارت ها به منظور استفاده موثر از کمک چهار میلیارد دالری، ظرفیت های لازم را به وجود آورند و شفافیت در قراردادها و بخش های مختلف دیگر نیز به میان آید.

پاسخ دادن

دیدگاه خود را وارد کنید
لطفا نام خود را وارد کنید