حکومت: رسانه‌ها در نشر اخبار، حساسیت موضوعات را در نظر بگیرند / نباید زیر نام آزادی بیان، منافع ملی فراموش شود.

0

پاسخ دادن

دیدگاه خود را وارد کنید
لطفا نام خود را وارد کنید