افتتاح صندوق ملی حمایت از خبرنگاران و کارکنان رسانه‌

0

صندوق ملی حمایت از خبرنگاران و کارکنان رسانه‌ای به منظور حمایت از خبرنگاران و کارکنان رسانه پس از دو ساله دوباره افتتاح شد.

به گزارش خبرگزاری معمار وحدت ؛صندوق ملی حمایت از خبرنگاران روز چهارشنبه، نهم سرطان طی یک نشست با حضور محمد سرور دانش، معاون دوم ریاست جمهوری دوباره به فعالیت آغاز کرد. هدف از افتتاح دوباره این صندوق، حمایت مالی از خبرنگاران و کارکنان رسانه‌ای گفته شده است.

سرور دانش احیای صندوق ملی حمایت از خبرنگاران و کارکنان رسانه‌ای را در شرایط کنونی یگ گام مهم و حیاتی برای حمایت از خبرنگاران و کارکنان رسانه‌ای عنوان کرد.

معاون دوم رییس جمهور با اشاره به تشدید خشونت طالبان علیه مردم و ارزش‌های اساسی شهروندان افغانستان تاکید کرد که واقعیت‌ها نشان دهنده‌ی آنست که با افزایش خشونت‌، آزادی بیان و رسانه‌های آزاد بیش‌تر در معرض خطر است.

 او ابراز امیدواری کرد که با آغاز فعالیت صندوق ملی حمایت از خبرنگاران و کارکنان رسانه‌ای، به اصحاب و کارکنان رسانه‌ها همکاری و حمایت شایسته صورت گیرد.

دانش خاطر نشان کرد که صندوق ملی حمایت از خبرنگاران و کارکنان رسانه‌ای در برابر کمیته مشترک حکومت و رسانه‌ها مکلف و پاسخگو است و فعالیت‌های این صندوق از طریق بورد رهبری صندوق به این کمیته مشترک ارائه می‌شود.

او تصریح کرد که فعالیت این صندوق باید مطابق احکام طرزالعمل جدید صندوق آغاز شود تا برای خبرنگاران و کارکنان رسانه‌ای همکاری مؤثر و به موقع صورت بگیرد.

وحید عمر، رییس اداره ارتباطات عامه و استراتژیک ریاست جمهوری نیز ابراز امیدواری کرد که با فعالیت این صندوق زمینه لازم برای حمایت از خبرنگاران فراهم شود. او همکاری مشترک حکومت و رسانه‌ها را در شرایط کنونی حیاتی و یک ضرورت ملی عنوان کرد.

گفتنی است که در صندوق ملی حمایت از خبرنگاران و کارکنان رسانه‌ای نماینده‌گان نهادهای چون کمیته مشترک حکومت و رسانه‌ها، وزارت اطلاعات و فرهنگ، دانشکده ژورنالیزم دانشگاه کابل، اکادمی علوم، کمیته دسترسی به اطلاعات، کمیته مصونیت خبرنگاران افغان، تلویزیون یک، آژانس خبری پژواک، مرکز رسانه‌های حکومت، صدای آمریکا و سه نماینده از جانب فدراسیون ژورنالیستان و رسانه‌ها به عنوان بورد رهبری این صندوق برای دو سال انتخاب شده‌اند.

پاسخ دادن

دیدگاه خود را وارد کنید
لطفا نام خود را وارد کنید