بسته کمکی ۱۳۲ میلیون دالری بانک جهانی به افغانستان

0
memaarpress.com - خبرگزاري معمار وحدت

بانک جهانی به تازه‌گی بسته کمکی ۱۳۲ میلیون دالری به منظور اصلاحات بنیادین، بهبود هزینه های نهاد های دولتی و تامین شفافیت مالی را برای افغانستان اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری معمار وحدت ؛ به نقل از طلوع نیوز، درخبر نامه بانک جهانی آمده است که این کمک ها بر بنیاد اولویت های حکومت افغانستان هزینه خواهند شد.

هینری کرالی، رئیس بانک جهانی در افغانستان اظهار داشت: «تصویب این کمک مالی نشان دهنده تعهد دراز مدت بانک جهانی در راستای کمک به مردم افغانستان است. بانک جهانی آماده است تا در این اوضاع دشوار و شرایط سخت همکاری نزدیک خود را  با دولت افغانستان به منظور تداوم روند اصلاحات و حفظ دست آورد های این کشور در مسیر دستیابی به خودبسنده‌گی و رشد اقتصادی ادامه دهد».

سلیم صارم، کارشناس امور اقتصادی ابراز داشت: «بسته کمکی بانک جهانی در صورتی که از طرف دولت به گونه درست مدیریت شود می‌تواند که مردم و دولت افغانستان را بسیار زیاد کمک کند».

کمک های تازه بانک جهانی برای افغانستان درحالی اعلام می‌شود که این کشور در شش ماه نخست سال مالی ۱۴۰۰ با کسر ۳۲ میلیارد افغانی در درآمد های ملی روبرو است.

شماری از آگاهان این کمک ها را برای ثبات مالی و حل نیازمندی های حکومت افغانستان بسیار مهم می‌دانند.

درهمین حال شماری از آگاهان اقتصاد کمک های تازه بانک جهانی را برای حفظ ثبات و بهبود نظام پولی، حل نیازمندی های حکومت افغانستان و تقویت نهاد های دولتی بسیار سودمند می‌دانند.

عبدالقادر جیلانی،  سخنگوی پیشین وزارت مالیه گفت: «این کمک در شرایط مهم و اساس به افغانستان داده می‌شود که حکومت باید از این کمک ها استفاده اعظمی را نماید و برای رشد اقتصادی فرصت ها را ایجاد نماید».

در خبر نامه بانک جهانی آمده است که به علت خشکسالی های چند ماه اخیر در افغانستان، میزان ناداری و تنگدستی در این کشور بیشتر شده است و افغانان در شرایط دشوار اقتصادی که با تشدید بحران امنیتی و شکننده‌گی اوضاع سیاسی همراه است، زنده‌گی می‌کنند.

پاسخ دادن

دیدگاه خود را وارد کنید
لطفا نام خود را وارد کنید