سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ : مردم در ساحات جنگی از بناهای تاریخی حفاظت کنند

0

محمدطاهر زهیر، سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ، از شهروندان کشور خواسته است که برای حفاظت از میراث‌های فرهنگی و بناهای تاریخی در ساحات ناامن و جنگی همکاری کنند.

زهیر روز چهارشنبه، دوم سرطان، در یک نشست خبری گفت که میراث‌های فرهنگی و بناهای تاریخی ملکیت مردم است و شهروندان با وزارت اطلاعات و فرهنگ در حفظ بناهای تاریخی و میراث‌های فرهنگی به ویژه در مناطق ناامن و جنگی کشور همکاری کنند.

سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ گفت که این نگرانی وجود دارد که ممکن گروه‌های مافیایی، قاچاق‌بران و افراد فرصت طلب از فضای پیش آمده استفاده کنند و به آبدات تاریخی و میراث‌های فرهنگی دست‌برد بزنند.

در این نشست، هارون حکیمی، معین فرهنگ و هنر وزارت اطلاعات و فرهنگ، میراث‌های فرهنگی را متعلق به تمام مردم کشور خواند و تصریح کرد که مردم باید مسوولیت خود را برای حفاظت این میراث‌ها ادا کنند.

عبدالمنان شیوای شرق، معین نشراتی وزارت اطلاعات و فرهنگ، در این نشست خبری تأکید کرد که حکومت افغانستان متعهد به پاسداری از آزادی بیان است، اما بسیاری از افراد فعال در رسانه‌های اجتماعی بدون تفکیک میان «آزادی مثبت» و «آزادی منفی» اقدام به نشر خبرها و اطلاعات غیرمتوازن و غیرمسلکی می‌کنند.

به گفته او، در حال حاضر حدود سه میلیون خبر رسان در فضای رسانه‌های اجتماعی به گونه غیرمتوازن و غیرمسلکی فعالیت می‌کنند که این خود نوعی «نا به ‌هنجاری رسانه‌ای» به حساب می‌آید.

عبدالمنان شیوای شرق افراد فعال در رسانه‌های اجتماعی خواست که میان «خبر مثبت و خبر منفی» تفکیک قایل شوند و از مردم نیز خواست که به اطلاعات افراد غیر حرفه‌ای اعتماد نکنند.

پاسخ دادن

دیدگاه خود را وارد کنید
لطفا نام خود را وارد کنید