یاسین ضیا معین ارشد امور امنیتی وزارت داخله مقرر می‌شود

0

منابع امنیتی در افغانسان گفته اند که سرپرست پیشین وزارت دفاع ملی، بعنوان معین ارشد امور امنیتی وزارت امور داخله معرفی می شود.

به گزارش خبرگزاری معمار وحدت ؛ منابع معتبر تائید می‌کنند که قرار است یاسین ضیا بعنوان معین ارشد امور امنیتی وزارت امور داخله معرفی می شود.

این درحالیست که دولت افغانستان تاهنوز درباره این خبر را تائید نکرده است.

روز گذشته آقای ضیا ازسمتش برکنار و بجای وی ولی‌محمد احمدزی به عنوان رییس ستاد ارتش تعیین شده است.
رئیس جمهور افغانستان، هنگام معرفی سرپرستان جدید، با تفویض مدال دولتی غازی وزیر محمد اکبر خان برای ستر جنرال محمد یاسین ضیا، لوی درستیز پیشین وزارت دفاع ملی از کارکردها و خدمات وی ستایش کرد.

پاسخ دادن

دیدگاه خود را وارد کنید
لطفا نام خود را وارد کنید