طرح امنیتی غرب کابل تایید شد

0

معاونت دوم ریاست جمهوری اعلام کرد که در یک نشست امنیتی ویژه به ریاست اشرف‌غنی؛ رییس جمهوری طرح امنیتی غرب کابل مورد تأیید قرار گرفته‌است.

به گزارش خبرگزاری معمار وحدت ؛ طبق خبرنامه دفتر سرور دانش، در این جلسه ویژه امنیتی که به تاریخ ۲۶ جوزا برگزار شد، طرح امنیتی غرب کابل که در مشوره با مردم این ساحه تهیه شده، به تفصیل مورد بحث قرار گرفته و در «پرنسیپ» مورد تأیید قرار گرفته‌است.

گفته شده که در این جلسه به دفتر شورای امنیت ملی دستور داده شده که با ایجاد یک گروه کاری فنی با اشتراک نمایندگان معاونت‌های اول و دوم ریاست جمهوری، طرح متذکره را به صورت همه‌جانبه بررسی و نسخه نهایی آن را با اقدامات واضح کوتاه‌مدت، میان‌مدت و درازمدت به جلسه بعدی ارائه کند.

در این جلسه همچنین به ادارات مربوطه مخصوصا به وزارت امور داخله و ریاست عمومی امنیت ملی، دستور داده شده که هرکدام در ساحه کاری مربوط خود، اقدامات عاجل را انجام دهند.

این طرح در حالی تایید شده که غرب کابل اخیرا گواه ناامنی ها و انفجارهای مرگبار بوده‌است. در این حملات بیش‌تر یک گروه قومی هدف قرار گرفته که از دید منتقدان، مصداق بارز نسل‌کشی است.

پاسخ دادن

دیدگاه خود را وارد کنید
لطفا نام خود را وارد کنید