خلیلزاد و تاکید به نقش قزاقستان در روند صلح افغانستان

0

نماینده ویژه آمریکا در امور صلح افغانستان روی اهمیت نقش قزاقستان و کشورهای منطقه در تلاش‌های صلح افغانستان تاکید دارد.

به گزارش خبرگزاری معمار وحدت ؛ زلمی خلیل‌زاد، فرستاده ی ویژه ی آمریکا برای صلح افغانستان در دوام سفرهایش به منطقه روز گذشته در دیدار با مقام های قراقستانی در نور سلطان پایتخت قزاقستان خواستار همکاری این کشور به روند صلح افغانستان شده است.

در ادامه این سفر ها آقای خلیل‌زاد اخیرا از کابل، دوحه و شماری دیگر از پایتخت‌های منطقه بازدید و با مقام های برخی کشور ها دیدار های داشته است.

خلیل‌زاد افزود: “برای دستیابی به هدف صلح و پیشرفت در افغانستان ما با کشورهای دیگر مشترکا کار می‌کنیم. و من اینجا ام که خصوصا در این باره بحث و گفتگو کنم که امریکا و قزاقستان برای تقویت صلح که خصوصیت قزاقستان است، چگونه می‌توانند همکاری کنند و همچنین دربارۀ همکاری برای آیندۀ اقتصادی بهتر و کمک با مردم افغانستان.”

نمایندۀ خاص امریکا برای صلح افغانستان گفت که امریکا بعد از خارج کردن نیروهایش از افغانستان در کنار این کشور قرار خواهد داشت و برای صلح تلاش خواهد کرد.

پاسخ دادن

دیدگاه خود را وارد کنید
لطفا نام خود را وارد کنید